onsdag 18 mars 2009

Drunkningsolycka 1911

Ikväll var jag på Forskarcentrum i Ramsele och skrev av döda personer i Ådals-Liden för projektet Namn åt de döda. Jag hann skriva av 1910 och 1911 idag.

I dödboken för år 1911 återfanns två personer som drunknat samma dag, den 29 maj. När man ser liknande noteringar så börjar man att fundera på vad som kan ha hänt. Var det möjligen en flottningsolycka som inträffat? Båda personer var antecknade som arbetare i dödboken. Den ene mannen hette Hans Peter Molén från Krånge. Hans Peter var 45 år gammal och ogift. Den andre hette Erik Hansson och var ifrån Rå. Han var 43 år gammal och gift. Hans Peter påträffats långt nedanför Ådals-Liden, eftersom han begravdes i Ytterlännäs församling den 18 juni. Det finns ingen anteckning om var Erik påträffades, men han begravdes en vecka sedan, den 25 juni, sannolikt på Ådals-Lidens kyrkogård.

Någon som känner till ytterligare om detta tragiska tillfälle?

Uppdatering 2009-03-21
[Axat ur Sollefteå-bladet 1911-06-01]

Två arbetare drunknade under
flottning i Ådalsliden.
En sorglig händelse inträffade i
måndags e. m. i Kattdalsforsen
vid Åqvisslan i Ådalslidens socken,
då tvänne flottningsarbetare omkom-
mo genom drunkning.
Nämnda dag var ett arbetslag sys-
selsatt med lossande af en s. k.
landbröt, då bröten plötsligt lossna-
de och 6 arbetare kommo i vattnet.
Fyra af dem lyckades taga sig i
land, men 40-årige Erik Häggqvist
från Rå och 45-årige Hans Petter
Molén från Krånge drogos ut i
forsen och drunknade, meddelas till
Soll.-Bl.

[Axat ur Sollefteå-bladet 1911-06-03]

Om drunkningsolyckan i Kattdalsforsen
lämnar en meddelare till Soll.-Bl. föl-
jande mera detaljerade redogörelse.
Fem arbetare vid flottningen stodo
på en större sten och arbetade på att
lösgöra en landbråte, då några stoc-
kar kommo som hotade att rycka
dem med sig strax ofvanför Katt-
dalsforsen i Ådalsliden. Tre af dem,
Erik Häggqvist från Rå, Hans Pet-
Pet Molén från Krånge och Otto Hag-
lund, son till flottningschefen Hag-
lund i Åqvissla, följde med genom
forsen, men endast Haglund räddades,
under det Häggqvist och Molén stan-
nade i djupet. En annan son till hr
Haglund, Alfred, räddade sig genast
i land, då sockarne kommo, och lyc-
kades också rädda den femte, Aug.
Lidström i Holafors. Samtliga de för
olyckan utsatta voro från Ådalslidens
socken.

2 kommentarer:

C-G Magnusson sa...

"Sollefteå. Två flottningsarbetare drunknade. Den 27 maj voro sex personer sysselsatta med att lossa en s.k. timmerbröt i Ångermanälven vid Näsåker. Under arbetet kommo alla sex i vattnet och en hård kamp för lifvet begynte. Fyra af de nödställda lyckades rädda sig. Däremot drunknade arbetarna Erik Häggqvist och Hans Petter Molén. H. var 40 år gammal och gift, Molén var 45 och ogift."

[Svensk-Amerikanska Western 1911-06-22]

Magnus sa...

Tack som mycket för denna tidsnotis. Det var mycket intressant att läsa. Kan man söka i denna tidning via Internet, eller hur har du hittat detta?

Hälsningar
Magnus