söndag 28 april 2019

En olycklig dag

Upptäckte när jag forskade på en familj som bott några år i Överå inom Ådals-Lidens församling att de hade två söner som enligt dödboken dött under skridskoåkning på Omsjön. Det fanns även en tredje person i dödboken som dött samtidigt. Det finns ingen sjö som heter Omsjön, utan sjöarna omkring Omsjö heter Karvsjön och Storsjön. Storsjön sträcker sig hela vägen upp mot Grundtjärn inom Anundsjö församling, där bröderna var bosatta.

Sökte vidare i de skannade tidningarna som Kungliga Biblioteket lagt ut på sin hemsida (https://tidningar.kb.se) och hittade där följande artikel i Hernösandsposten den 19 november 1892:

Olyckshändelse. I söndags, den 13 dennes, drunknade i Storsjön på gränsen mellan Ådals-Lidens och Anundsjö socknar, Per och Zakarias Näsström från Grundtjärn samt August Erlandsson från Vike, hvilka tillsammans med annan ungdom roade sig med skridskoåkning. En yngre broder till de förstnämde kom också i vattnet, men räddades i sista ögonblicket af en person, som hade nog sinnesnärvaro att räcka honom en björkruska, i hvilken han fick fatta tag och blef sålunda uppdragen. Då folk omedelbart kom till olycksstället med båtar, upptogos de tre drunknade, som anträffades på sex fots vatten; oaktadt ihärdiga försök kunde lifvet dock ej återkallas; De så sorgligt omkomne voro alla nyktra och redbara ynglingar, för Aug. Erlandssons föräldrar var förlusten så mycket kännbarare, som han var de åldrigas enda stöd.
Återigen en kraftig varning att akta sig för höstisarne, tillägger Hernösandspostens meddelare.

De omkomna från Grundtjärn hette Petrus (21 år) och Zakarias Näsström (19 år). Den yngre brodern hette förmodligen Nils (16 år). De var söner till Zakarias Eriksson Näsström (f. 1843) och hans hustru Eva Johanna Persdotter (f. 1847).