torsdag 27 oktober 2011

Skolkort från Ådals-Liden?

Detta skolkort är taget av C.H. Mildh, Junsele, Näsåker. Var kan kortet vara taget? I Ådals-Liden eller i Junsele? Kanske någon helt annanstans? Hoppas det går att känner igen några av skolbarnen.


söndag 23 oktober 2011

Erik Magnus Lidfors, f. 1874

Jag har tidigare berättat om arvet på drygt 175 000 kronor efter Erik Magnus Lidfors som blev en rättegångssak omkring 1909-1910. Idag hittade jag några andra artiklar från 1895 som handlar om Erik Magnus och hans mamma Katarina Lidfors. Erik Magnus blev nämligen anklagad för att ha mördat sin egen mor.

Om man läser kyrkoböckerna för byn Fanby i Sollefteå församling där familjen Lidfors bodde hittar man inga uppgifter omkring denna händelse. Fadern Erik Magnus dog 1891 i en ålder av 51 år, ingen dödsorsak angiven. Änkan Katrina Lisa Larsdotter dog 1895 i en ålder av 50 år. Ingen dödsorsak finns angiven på henne heller, vilket verkar märkligt eftersom hon eventuellt mördats. På Erik Magnus finns en anteckning om att han 1892 dömt till 4 månaders straffarbete för misshandel.

I tidningen för Wenersborgs stad och län kunde man läsa följande artikel den 1 februari 1895.

Son, misstänkt för att ha mördat sin moder. I söndags morse anträffades, enligt Sundsvalls-Posten, enkan Katarina Lidfors i Fanby, Sollefteå s:n, liggande död i sin säng. Hon var svårt misshandlad, i det hon hade ett stort hål i pannan, hvilket antagligen tillfogats henne med en sten.
Nittonårige sonen Erik Magnus Lidfors berättade vid med honom anstäldt polisförhör, att han och modern på lördagen varit starkt berusade af bränvin. Då han på söndags morgon vaknade, låg modern döende.
Vittnen berätta, att enkan Lidfors i lördags afton påträffats liggande ute i blotta linne i 25 graders köld. Antagligen hade hon blifvit utkörd af sonen. Då man burit in henne, hade hon, jemrande, uttalt fruktan för att sonen skulle slå i hjäl henne under natten samt bedt om skydd.
Sonen, som är illa känd och en gång förut anhållits för misshandel å modern har häktats.

Om man tittar i arkivet "Samling av fångförteckningar för Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens respektive län, Västernorrlands län" så hittar man att Erik Magnus inkommit till länsfängelset i Härnösand den 28 januari 1895, häktad för dråp. Han kvarstår i häktet hela februari med anteckning att han "Undergått ransakning inför Sollefteå Häradsrätt den 14 Februari 1895. Afbidar ytterligare ransakning".

I tidningen Norra Skåne fanns en artikel den 9 februari med följande lydelse:

Modermordet i Sollefteå. Den dödas son, Erik Magnus Lidfors, nekar att ha burit hand på sin moder. De hade på qvällen druckit bränvin tillsammans, så att de båda voro druckna. Bondesonen A. Sjödin hade på lördagsaftonen funnit enkan Lidforss mycket berusad liggande i snön utanför Erik Hanssons i Fanby gård endast iklädd linnet; en tunn tröja, skor och en kortare kjortel, som nästan fallit af henne. Med tillhjelp af drängen E. J. Florén bar han henne hem till hennes gård, der dörren till på köpet befanns vara stängd inifrån och trots rop och bultningar icke öppnades, hvarför de med en yxa bröto upp den; hvarefter de buro in enkan Lidforss och lade henne i säng. För så vidt vittnet kunnat se, hade enkan Lidforss då icke något sår i pannan. Sjödin väckte därefter Erik Magnus Lidforss, som låg i den andra sängen. Florén har sagt till Lidforss att taga vård om moderna hvarvid L. svarat, att det icke vore någon skada om hon ströke med.
Drängen Johan Jansson hade hört enkan Lidforss vid 8-tiden på lördagsafton ropa på hjelp samt då sprungit dit och funnit henne ligga öfverlastad i förstugan. Hon hade då sagt, att sonen Erik slagit henne, hvartill denne emellertid nekat.
Piga Inga Magnusson berättade, att hon på lördgane träffat enkan Lidforss, som då sagt, att sonen ville taga lifvet af henne och att hon måste gå bort och låna husrum, ty hon trodde, att om hon stannade hemma öfver natten, komme han bestämdt att slå ihjäl henne. För några dagar sedan hade vittnet sett, hur E. M. Lidforss tussat flera hundar på modern, som dervid skrikit och jemrat sig.

Den 3 mars fanns ytterligare en artikel i tidningen för Wenersborgs stad och län:

En förmöghet kommer ynglingen Erik Magnus Lidfors från Fanbyn i Sollefteå - nu häktad för modermord - i besittning af, då han blir myndig. Han blir då egare till en jordegendom, värd minst 75,000, kanske 100,000 kronor.

Den 6 mars försattes Erik Magnus på fri fot med anteckningen: "Sollefteå Häradsrätt har å utslag den 6 mars 1895 förklarat att Lidfors för åtalade brottet icke längre skulle i häkte hållas".

Tidningen Dalpilen skrev om händelse den 15 mars 1895.

Frikänd blef den 6 d:s vid extra ransakning i Sollefteå häktade Magnus Lidfors, anklagd för mord å sin moder.
lördag 22 oktober 2011

Bron över Nämforsen

Här kommer ytterligare en bild på gamla bron över Nämforsen. Vad är det för märke på bilen som precis kör över bron?


torsdag 20 oktober 2011

Idrottsföreningar inom Ådals-Lidens församling

Jag söker lite bland anmälningshandlingar i Sveriges Riksidrottsförbunds arkiv från 1930-talet till 1960-talet. Där hittar jag några ansökningshandlingar för idrottsföreningar inom Ådals-Lidens församling. Finns det någon som har mera information om dessa idrottsklubbar eller andra idrottsklubbar inom församligen?

I Åsmon återfinns två idrottsföreningar. Det är Åsmons Idrottsförening och Ås-Moflo Skolidrottsförening. Åsmons Idrottsförening bildades 1946 och de ska ägna sig åt fotboll, gymnastik, orientering och skidor. Föreningen har 75 medlemmar och ordförande var Allan Svensson. Ås-Moflo Skolidrottsförening bildades också 1946 och föreningen skulle utveckla intresse för idrott vid Ås-Moflo skola. De skulle ägna sig åt gymnastik, skidor och skridsko. Ordförande var L. Lindqvist.

I Betåsen bildades Betåsens Idrottsförening 1948. Ordförande var J.E. Palm och föreningen hade 25 medlemmar.

Näsåkers Skolidrottsförening bildades 1947 med avsikt att främja den fria idrotten och gymnastiken vid skolan. Arne Johansson var ordförande och föreningen hade 46 medlemmar. I Näsåker fanns även Ådalslidens Skidklubb. Tyvärr finns inga handlingar efter denna förening så man kan inte se när den grundades.

Slutligen omnämns även Ådalslidens Sportklubb, men det finns inga handlingar bevarade där heller. Denna förening finns fortfarande kvar.

På Murbergets hemsida återfinns bl a ett kort av Ådalslidens S K:s fotbollslag från 1938.

http://www.murberget.se/upptack/fotopost.aspx?foto=Fo-19990419

måndag 17 oktober 2011

Barnmorskan Hilda Erika Ritzén

År 1886 inflyttade skräddaren Nils Erik Ritzén och hustrun Hilda Erika Wallinder till Rå. De hade närmast bott i Bölen, Junsele församling. Anledningen till att makarna flyttade till Ådals-Lidens församling var förmodligen att Hilda Erika fått tjänst som barnmorska i församlingen. Tre år senare flyttade de till Ås, där Nils Erik var torpare och verksam som skräddare. Hilda Erik fortsatte att tjänstgöra som barnmorska.

År 1911 fick hon medalj för sina gärningar. Hon hade då varit i tjänst i 25 år och fick en medalj från Kungliga Patriotiska sällskapet. Hilda Erika hade precis fyllt 50 år så hon hade tjänstgjort halva sitt liv som barnmorska.

I Sollefteå bilddatabas finns några kort på Hilda Erika, bl.a. nedanstående.Hilda Erika fick ytterligare en medalj år 1933 då hon tjänstgjort i 47 år inom församlingen. Det var förmodligen i samband med att hon avslutade sin tjänst där. Denna gång fick hon en större medalj i guld, också av Kungliga Patriotiska sällskapet.

Maken Nils Erik hade dött redan 1926 i en ålder av 75 år. Hilda Erika levde till 1941 då hon dog av ålderdomsbräcklighet och lunginflammation. Hon blev nästan 80 år gammal.

På Landsarkivet i Härnösand finns en barnmorskedagbok som skrivits av Hilda Erika för åren 1922 till 1933, alltså sista 12 åren av hennes barnmorske-tid. Jag har inte haft möjlighet att titta på denna, men jag måste göra det vid tillfälle.

Man undrar hur många barn hon förlöste under sina 47 år inom Ådals-Lidens församling. Om man räknar med drygt 20 barn per år skulle det innebära cirka 1 000 barn. Om man har släkten från Ådals-Liden är det stora chans att hon förlöst någon förfader.

söndag 2 oktober 2011

Ådals-Lidens kyrka

Ett vykort på Ådals-Lidens kyrka taget 1937. Vem bodde i husen som syns bakom kyrkan efter vägen emot Västanbäck? Finns några av dessa hus kvar idag?