söndag 31 juli 2011

En tragisk historia

När man läser kyrkoböckerna så hittar man uppgifter om de personer som bott i en by eller en församling. Ofta ser man dock inte de tragiska öden som kan förekomma. För detta behöver man titta i andra källor som t.ex. domböcker, tidningar och kommunalprotokoll. Jag hittade en tragisk historia med hjälp av tidningen Sollefteå-Bladet. Låt oss dock börja i kyrkoböckerna och se vad som står där.

I Sörmoflo bodde en arbetare och såghuggare som hette Erik Eriksson Moström Gradin. Han var född 1842 i Sörmoflo som son till torparen Erik Moström och hans hustru Anna Brita Mårtensdotter. 1867 gifte han sig med Anna Magdalena Eriksdotter. Hon var född 1843 i Näs i Helgum sn. Två barn föddes i familjen, Erik Magnus (f. 1868) och Märta Brita (f. 1871). Familjen bodde hela tiden i Sörmoflo. Dottern Märta Brita antecknades som idiot i kyrkoböckerna, vilket betydde att hon var handikappad på något sätt. Det är även antecknat att hon var intagen på asylen i Uppsala och i Västervik. Hon dog av lunginflammation 1917 på hospitalet i Östersund. Man kan anta av detta att Märta Brita hade en psykisk sjukdom. Modern Anna Magdalena dog ett halvår före Märta Brita och fadern Erik dog 3 månader efteråt (1918). Båda föräldrarna dog av ålderdomsavtyning. Detta är vad som finns antecknat i kyrkoböckerna.

I Sollefteå-Bladet den 21 januari 1905 återfinns en artikel om Märta Brita. Artikeln berättar att doktor Wallström skickat in en rapport (i egenskap av provinsialläkare) till länsstyrelsen om vården av sinnessjuka och sinnessvaga i distriktet. I rapporten berättas bland annat om hans besök i Sörmoflo hos Märta Brita. Doktor Wallström hade funnit den obotligt sjuka Märta Brita Gradin instängd i ett spiselrum med tillspikade fönster. Hon var smutsig och till ytterlighet avmagrad och låg nästan naken i en fastspikad träsäng. Märta Brita hade varit instängd på detta sätt i 18 år och hon sköttes om av sig gamla föräldrar. Föräldrarna hade fått 12 kronor av kommunen för att sköta om henne. Varken församlingens präst eller någon kommunalnämndsledamot hade avlagt besök i hemmet. Doktor Wallström anhåller om att Kunglige befallningshavande i länet måste ta hand om ärendet så att Märta Brita snarast får behövlig vård.

Den 11 februari 1905 fanns en ny artikel i Sollefteå-Bladet i samma ärende. Där förklarade kyrkoherden att han sedan 1888 årligen anmält Märta Brita till provinisalläkaren såsom sinnesjuk och våldsam. Han skrev också att Märta Brita's föräldrar hade, enligt kyrkoherdens mening, vårdat dottern på ett kärleksfullt och tålmodigt sätt, så gott de har kunnat.

Den 8 april samma år kom nästa artikel i Sollefteå-Bladet. Kyrkoherden i församlingen och kommunalstämmoordföranden menade återigen att Märta Brita inte varit utsatt för någon egentlig vanvård. Doktor Wallström påkallades därför att yttra sig igen i ärendet. Efter att hans yttrande inkommit ålade Kunglige befallningshavande enligt gällande lag kommunalnämnden i Ådals-Liden att snarast ombesörja att Märta Brita intogs på någon statlig anstalt för sådana sjuka.

Det skulle vara intressant att läsa protokoll från kommunalnämnden för att se hur man hanterade detta innan Wallström skrev sin rapport till länsstyrelsen. Märta Brita verkar dock fått sin vård på ett sjukhus efter detta. Ingen skugga ska dock falla på föräldrarna tycker jag. De gjorde säkert så gott de kunde, utan större hjälp från kommunen. Jag tycker det är hemskt att man skrev utan någon som helst sekretess i tidningarna på denna tid. Man hängde ut Märta Brita i tidningen för hela bygden. Det skulle inte fungera idag och tur är väl det.

fredag 29 juli 2011

BrobyggeOvanstående vykort har jag precis köpt på Tradera. Rubriken på Tradera var "Sollefteå Brobygge Näsåker". Vykortet är poststämplat i Näsåker den 23 maj 1915. Det är adresserat till fröken Signe Isacsson i Hälla, Jularbo, Dalarne. I själva vykortet är det skrivet till "Kära rara Kalle" med hälsningar från Hildur.

Kan detta verkligen vara brobygge över Ångermanälven vid Nämforsen? Jag tycker inte bron är lik den gamla bron över Nämnforsen. Det är också för tidigt för att var den. Någon som känner igen denna bro?

måndag 18 juli 2011

Sion's i Forsnäs

Nedanstående bild har jag fått från Jan Engström. På fotografiet ser man numera rivna Sion's i Forsnäs. Jag minns inte detta hus så förmodligen revs det i slutet på 60-talet eller början av 70-talet. Någon som vet mera exakt?

Kortet är taget vid någon sammankomst hos Sion's, förmodligen omkring 1950. Det är omkring 75 personer som syns på kortet. Det är även några personer som tittar ut genom ett av fönstren. Ungefär en tredje-del av personer har Majlis Engström identifierat, Jans mamma. Majlis finns med själv på bilden. Hon står som nummer 3 från vänster i den mellersta raden, precis i kanten på det vänstra fönstret.

Mannen med hatt och glasögon i mitten av bilden är handlaren Karl Lundgren. Han var handlare i Forsnäs innan Torsten Tarberg tog över. Mannen till höger i den vita hatten (basker) är Ulrik Åström.

Även min mamma finns med på kortet. Hon finns snett till vänster framför damen i vit hatt.

Jag skriver inga flera namn just nu, utan jag tar tacksamt emot namnförslag på övriga personer, så återkommer jag längre fram med en lista på de identifierade personerna.

Tack också till Jan som skickade kortet till mig.

onsdag 13 juli 2011

Uppdatering: Släkten Forssén i Forsås

I början av året visade jag ett fotografi som jag fått från USA. Man visste att Lovisa Kristina Frisendahl, gift Forssén fanns i fotografiet. Lovisa Kristina var syster till Fredrik Otto Frisendahl som emigrerade till USA på 1890-talet. I övrigt var det okänt vilka som var med på kortet. Med hjälp av Harriet Boman och Lisa Hellentin har vi nu namnen på nästan alla på fotografiet. Lisa är sondotter till Lovisa Kristina.Fotografiet togs på sonen Eriks konfirmationsdag. Han fick då en häst i present. Det är Erik som sitter på hästen. Erik var född 1882. Flickan som håller Lovisa Kristina i handen ska heta Selma. De fyra barnen som står på rad är från vänster Johanna Kristina, Per, Anselm och Fredrik. I vagnen sitter Nils Anders Forssén till vänster och som körsven sitter Märkes Ekke. Märkes Ekke ska vara en släkting till familjen som alltid hjälpte till med körslor. På bron sitter från vänster Hulda Lundin, Tilda och äldsta dottern Anna. Hulda hjälpte till i familjen vid särskilda tillfällen. Hon hette som flicka Hägglund och blev senare gift med Nils Anders Lundin. Familjen bodde i Forsås. Hulda dog endast 40 år av barnsängsfeber. Tilda hette egentligen Matilda Andreasdotter och var född 1871. Hon blev piga i familjen 1888 enligt Ådals-Lidens kyrkoböcker och flyttade därifrån 1896. Förmodligen var hon piga där längre tid. Lisa berättade att Tilda var piga hos Forssén redan när hon konfirmerades och stannade i 13 år totalt.

Jag har skickat en fråga till pastorsexpeditionen i Näsåker om vilket datum som Erik konfirmerades. Det dröjer förmodligen några veckor innan jag får svar, p.g.a. semestrar. Rimligtvis borde Erik ha konfirmerats omkring 1897.

Tack Harriet och Lisa för all hjälp med detta fotografi.

tisdag 12 juli 2011

Båtsman Nils Råstad

Sitter och forskar lite på Carinas släkt i Ullånger. Hon är släkt med ganska många båtsmän så då blir det naturligt att söka lite i Flottans arkiv för att få fram mera om dessa båtsman. Naturligtvis kan jag inte undvika att titta efter båtsmän från Ådals-Liden samtidigt.

Hittade en volym där det fanns en förteckning med rubriken: "Generalförteckning på de döda Båtsmäns saker som nu med Coupverdie Skiepparen Kloppstock kommer til Stockholm at öfwersändas, neml".Började leta efter båtsmän från Ådals-Liden och närliggande socknar. Ådals-Liden tillhörde 2:a Västernorrlands kompani 1:a del och båtsmansnumren 111-113. Hittade i förteckningen på nummer 111 fördubblingsbåtsmannen Nils Råstad. Han hade 1 skinnsäck, 1 täcke, 1 tröja av vallmar (vadmal), 1 skjorta, 1 par strumpor och 1 par skor. Många av de avlidna båtsmännen hade betydligt flera saker än Nils.

Kan man få fram mera saker om Nils och hans tid som båtsman? Det brukar man vanligtvis kunna göra, men ju längre tillbaka man kommer blir uppgifterna fattigare. I samma volym fanns en annan förteckning över båtsmän som avgått det senaste året. Med detta avses både båtsmän som dött och båtsmän som fått avsked från sin tjänst. Där fanns noterat att Nils dog den 26 december 1759. Förteckningen är undertecknad i Stralsund den 20 mars 1760. Hittar tyvärr ingen uppgift när Nils blev antagen som fördubblingsbåtsman, eller var han dog. Enligt Strömbergs båtsmansdatabas blev han antagen 1758 och dog 1759 i Pommern.

Det kan ibland vara svårt att knyta ihop båtsmännen med rätt person i kyrkoarkiv. Om båtsmannen t.ex. dog ute i tjänsten var det sällan man antecknade detta i kyrkoböckerna, speciellt inte på 1700-talet. Det är inte heller säkert att man hittar personen antecknad med båtsmansnamnet i kyrkoböckerna om de dog tidigt och var ogift. Detta var fallet med Nils. Förmodligen är Nils Råstad identisk med Nils Säfringsson som var född 1727 i Rå. Han finns med i kommunionslängden fram till 1759, därefter försvinner han helt ur längderna.

Återkommer lite senare med information om de tre sista båtsmännen i Ådals-Liden. De var verksamma ungefär till 1890 då de fick avsked från sina tjänster.

måndag 11 juli 2011

Släkten Engström

1867 utflyttade arbetaren Esbjörn Oskar Engström från Högen i Timrå församling med attest till Lidens församling. Det dröjde ett drygt år innan han inflyttade till Överå i Ådals-Lidens församling. Kort därefter flyttade Esbjörn Oskar vidare en kort sträcka till Omsjö.

Den 1 april 1869 gifte sig Esbjörn Oskar med Karolina Andrietta Nilsdotter. Hon var dotter till bonden i Omsjö Nils Månsson och hans hustru Brita Stina Henriksdotter Lidén. Redan en dryg månad efter vigseln föddes första sonen i familjen, Nils Oskar. Senare samma år flyttade familjen bort för församlingen till Orrsjöhöjden eller Gårdselet inom Ramsele församling. Strax innan hade Esbjörn Oskars föräldrar flyttat till samma by. Föräldrarna hette Nils Engström och Anna Lisa Esbjörnsdotter. Nils var arrendator i denna by.

Efter några år flyttade familjen tillbaka till Omsjö, där Esbjörn Oskar blev bonde. Han köpte nämligen ett hemman i Omsjö om 1 seland av sin svåger Erik Magnus Nilsson för 1 300 kronor 1875. Hemmanet var en del av svärfadern Nils hemman om 2 seland. Esbjörn Oskar fick lagfart på detta hemman 1876. Förmodligen hade hustrun Karolina Andrietta fått överta det andra selandet något år tidigare i samband med att de flyttade till Omsjö.

Hustrun Karolina Andrietta dog i barnsäng 1878 när deras femte barn föddes. Dottern överlevde dock och fick namnet Karolina Elisabet. Hon blev senare i livet småskollärarinna, först i Stigsjö, sedan i Anundsjö sn.

Bouppteckningen efter Karolina Andrietta visar att hemmanet i Omsjö om 2 seland värderades till 2 500 kronor. Man ser också att familjen hade en häst som var 17 år, ett föl, tre kor, en kviga, en kalv, sex får och 1 hund. Totalt var kreaturen värderade till 581 kronor. Det fanns en båt värderad till 12 kronor och 25 fisknät värderade till 50 kronor. Totalt var tillgångarna värderade till nästan 4 800 kronor. Därtill fanns skulder för nästan 3 400 kronor, så den slutliga behållningen blev 1 410 kronor. Bland annat var de en skuld till N. J. Olsson i Ottsjö på 1 548 kronor inkl. ränta.

Esbjörn Oskar gifte om sig 1882 med arrendatordottern Kristina Olofsdotter. Hon var född och uppväxt i Anundsjö. Sju barn föddes i äktenskapet med Kristina. Ett av barnen dog av kikhosta några veckor efter sin ett-årsdag. Ett annat barn dog endast 12 dagar gammal. Ingen dödsorsak finns angiven i dödboken på honom.

Föräldrarna till Esbjörn Oskar hade också flyttat till Omsjö 1874. De blev födorådstagare hos sonen. Fadern Nils drunknade i Storsjön i mitten av november 1883, när han skulle gå över på isen. Isen var dock svag så han gick olyckligt igenom den. Han var då 68 år gammal.

1885 sålde Esbjörn Oskar hemmanet i Omsjö för 4 500 kronor till Härnösands ångsågsaktiebolag. Bolaget övertog även födorådskontraktet för svärfadern Nils Månsson och svägerskan Maria Dorotea Nilsdotter. Något födorådskontrakt för modern Anna Lisa verkar inte finnas. Esbjörn Oskar blev arrendator på samma hemman därefter.

Mellan 1892 och 1898 bodde familjen till Tara, Junsele församling, där Esbjörn Oskar var landbonde på ett hemman om 13/16 seland å nummer 2. Ägare till hemmanet var J. Ahnlund i Sil.

Därefter flyttade familjen till Söderfors i Ådals-Lidens församling, där Esbjörn Oskar skrevs som torpare och senare arbetare. Kristina dog i Söderfors 1903 i en ålder av 48 år.

1905 gifte sig Esbjörn Oskar för tredje gången. Han gifte sig då med Greta Karolina Westin från Storhöjden. De fick fyra barn tillsammans. Greta Karolina hade en son före äktenskapet som var född 1903. Han hette Nils Peter Engström. Han dog redan 1918 av en förkylning, endast 15 år gammal. I dödboken uppges han vara son till Esbjörn Oskar, men det tror jag inte kan stämma.

Därefter flyttade familjen till Storhöjden i samma församling. Esbjörn Oskar skrevs som arbetare där. Han anteckades i folkräkningen 1910 som murare också.

1911 flyttades Esbjörn Oskar för sista gången. Familjen flyttade då till Revelåsen, där han blev arrendator på ett hemman om 4 seland, det vill säga hela Revelåsen. Efter tretton år på Revelåsen dog Esbjörn Oskar 1924. Ingen dödsorsak finns angiven i Ådals-Liden dödbok. Han efterlämnade då fjorton barn i livet, varav de tre äldsta hade flyttat till USA.

Änka Greta Karolina, eller Margareta Karolina som hon kallas ibland bodde kvar några år på Revelåsen innan hon flyttade ned till Rå, där hon skrevs som lägenhetsägare. 1943 flyttade hon vidare till Västanbäck, där hon dog två år senare av kräfta.

Esbjörn Oskar hade två systrar, varav den ena blev gift och bosatt i Omsjö också. Hon hette Kristina Andrietta och blev gift med Sven Eriksson Selinder. Den andra hette Brita Magdalena och bodde i Skönsvik 1883 när fadern Nils dog.

Jag har gjort en liten sammanställning på Esbjörn Oskars och Kristina Andriettas ättlingar. Den är inte komplett på långa vägar och innehåller mest ättlingar som blev kvar inom Ådals-Liden. Om någon är intresserad av att titta på den och kanske komplettera också så får ni gärna skicka en e-post till mig så skickar jag filen.

Nedan följer ett fotografi på Esbjörn Oskar, modern Anna Lisa, sonen Erik och Eriks dotter Karin. Det är alltså fyra generationer på detta fotografi. Karin var född 1902, så kortet är förmodligen taget omkring 1905-1906. Modern Anna Lisa dog 1908. Hon var då fortfarande bosatt i Omsjö. Jag har fått låna detta från Birgit Rodin i Gävle, som är barnbarn till Esbjörn Oskar.

Tack till Birgit som skickade mig detta kort.

söndag 3 juli 2011

Åkvisslan igen

Här kommer ytterligare ett vykort från Åkvisslan. Jag lyckades tyvärr inte köpa detta vykort på Tradera, utan jag har bara sparat ned bilden därifrån. Kortet är skickat 1903 så vykortet är väldigt gammalt. Känner någon igen husen på bilden?

lördag 2 juli 2011

Åkvisslan

Förra månaden visade jag ett vykort från Kilforsen efter Fjällsjöälven. Nu har jag fått tag på ett annat vykort som visar samma älv, men lite längre ned efter densamma vid Åkvisslan. Man ser även Ångermanälven i detta vykort, eftersom Fjällsjöälven rinner ihop med Ångermanälven precis nedanför Åkvisslan. Överst i bilden ser man järnvägsbron vid Åkvisslan.
Vem bodde i huset precis vid utloppet till Ångermanälven? Man ser det lilla huset till höger om Fjällsjöälvens utlopp.

Jag tror jag har ett kort till från Åkvisslan. Jag ska leta fram det också.