tisdag 28 april 2009

Hotell Gästis i Näsåker

Jag minns inte hotell Gästis, men när jag tittar på bilderna som finns i Sollefteå bilddatabas så känner jag igen huset åtminstone. Huset stod mitt emot nuvarande hotellet i Näsåker och revs i mitten på 1990-talet. Genom att söka på nätet hittade jag inlägg både på Anita Berglunds blogg och Karin Wassdahls blogg om Hotell Gästis. Läs gärna vidare där om Hotell Gästis. I slutet på förra året köpte jag på auktion ett vykort ifrån matsalen på Hotell Gästis. Vykortet är gissningsvis tagit någon gång på 1940-talet då Ture och Svea Tenglund var ägare till hotellet. Svea var dotter till torparen Nils Teodor Blom och hans hustru Frida Jakobina Forsséen i Forsås. Nils Teodor hade byggt upp huset omkring sekelskiftet. Jag sökte lite i ett handelsregister som finns i Västernorrlands läns landskanslis arkiv. Registret finns skannat för perioden 1888-1949 och kan läsas via SVAR's hemsida. För den som har abonnemang på SVAR's hemsida kan titta på den notering som jag hittade om Tures näringsverksamhet på följande adress:

http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=H0000504_00158

I handelsregistret stod följande:

"Ture Tyko Tenglund ärnar inom Ådalslidens socken idka konditori- och handelsrörelse under firma Ture Tenglund. Firmans postadress: Näsåker."

Anmälan gjordes till handelsregistret den 12 mars 1942 och den 18 mars infördes en kungörelse i ortstidningen. Det är även antecknat att rörelsen upphört den 5 september 1973.

Nu åter till vykortet. Vykortet är som sagt ifrån matsalen på Gästis. På väggarna ser man två tavlor. Tavlan till höger tror jag är målad av Edvard Bechteler som bodde i Näsåker, men var född i Tyskland, där han också senare avled. Tavlan verkar föreställa Nämforsen. Den andra tavlan föreställer ett stort antal skidåkarna. Någon som känner till mera om dessa tavlor? En annan intressant sak på kortet är lampan i taket. Det finns ett djurhuvud på vardera sidan på lampan. Jag är inte säker men det verkar vara älg- eller renhuvud.

Jag kommer att återkommer till handelsregistret mera sedan, eftersom jag hittade många intressanta verksamheter som jag gärna skulle vilja veta lite mera om.

tisdag 21 april 2009

Gamla sågar i Ådals-Liden

Förra året tittade jag en del i mantalslängderna för Ådals-Liden för perioden 1800-1867. Där gjorde jag en upptäckt som jag inte kände till så mycket om vid tillfället. Det fanns sågar i nästan varenda by inom församlingen. Totalt fanns det 19 stycken sågar år 1867 utspridda över hela församling ifrån Forsnäs på gränsen intill Ramsele församling till Omsjö på gränsen emot Anundsjö församling. Åtta av dem var grovbladiga sågar och tio var finbladiga sågar. Sågen i Holafors har ingen anteckning om det är en grov- eller finbladig såg.

* Elggårdsbackensgrofbladiga såg - Betåsen, ägare Olof Ersson
* Thunsjöbäckens finbladiga såg - Forsås och Häxmo, ägare Forsås och Häxmo byamän
* Forssås finbladiga såg - Forsås, ägare Byamännen
* Fransåsens grofbladiga såg - Fransåsen, ägare Byamännen
* Forssnäs grofbladiga såg - Forsnäset, ägare Byamännen
* Häxmo grofbladiga såg - Häxmo, ägare Byamännen
* Holaforssens såg - Holafors, ägare Byamännen
* Jansjöns grofbladiga såg - Jansjö, ägare Byamännen
* Sundmo o Sörmoflo finbladiga såg - Sundmo och Sörmoflo, ägare Krånge och Sundmo byamän
* Krånge och Åhs finbladiga såg - Krånge och Ås, ägare Hans Pehrsson i Häxmo och Hans Häggquist i Ås
* Lidgatu finbladiga såg - Lidgatu, ägare Byamännen
* Moflo finbladiga såg - Moflo, ägare Byamännen
* Näsåkers och Kläpps finbladiga såg - Näsåker och Kläpp, ägare Byamännen
* Omsjö grofbladiga såg - Omsjö, ägare Byamännen
* Rå finbladiga såg - Rå, ägare Byamännen
* Söderfors grofbladiga såg - Söderfors, ägare Byamännen
* Westanbäcks finbladiga såg - Västanbäck, ägare Byamännen
* Åhs grofbladiga såg - Ås, ägare Byamännen
* Nämnforsens finbladiga såg, ägare Handl. Trolle och P. Engman

Om det finns någon som har gamla kort på någon av dessa sågar skulle det vara intressant att lägga ut dem här.

fredag 17 april 2009

Lidforsska arvet, del 2

Jag berättade tidigare om det Lidforsska arvet. Idag hade jag fått hem bouppteckningen ifrån Landsarkivet i Härnösand. Bouppteckningen efter Erik Magnus Lidfors ifrån år 1909 visar att han efterlämnade ett stort arv. Hela bouppteckningen var på 175 335 kronor och 3 öre. På Kungl. Myntkabinettets hemsida finns en räknare där man kan räkna om penningvärde till dagens värde. Enligt räknaren var penningvärdet år 2007 mer än 7,8 miljoner kronor. Räknaren återfinns på följande adress:

http://www.myntkabinettet.se/räknare.htm

Bouppteckningen innehåller dock inget svar på hur Erik Magnus Lidfors hade fått denna stora förmögenhet. Den fastighet som han ägde i Berg, Sollefteå socken om 2 ½ seland värderades till 25 000 kronor. I kontanter hade han enbart 83 öre. Den stora delen av bouppteckningen finns också under rubriken Kontanter. Följande text står där: "Innestående hos förmyndaren Hagström enligt denna dag framlagd räkning". Värdet på räkningen var 150 015 kronor och 90 öre.

Nedan följer den text som står på första sidan i bouppteckningen:

År 1909 den 28 maj förrättades af undertecknad
bouppteckning efter omyndig förklarade hemmansä-
garen Erik Magnus Lidfors, hvilken, född den 4 sep-
tember 1874, afled i sitt hem i Granvåg, Sollefteå soc-
ken, den 12 innevarande månad, efterlämnande
följande sterbhusdelägare, nemligen:
morbrodern: arbetare Magnus Larsson i Granvåg, Sol-
lefteå socken,
farbröderna: födorådstagaren Nils Mikael Lidfors i
Rå, Ådalslidens socken,
födorådstagaren Olof Petter Lidfors från
Häxmo i Ådalslidens socken,
födorådstagaren Henrik Jakob Lidfors
i Rå, Ådalslidens socken,
arbetaren Karl Oskar Lidfors från Näs-
åker, Ådalslidens socken,
torparen Hans Lidfors i Rå, Ådals-
lidens socken och
hemmansägaren Johan Lidfors i Rå, Ådals-
lidens socken, samt
fastrarna: Margreta Andrietta Lidfors, gift med hem-
mansägaren Hans Näsström i Näsåker,
Ådalslidens socken, och
enkefru Märta Helena Persson i
Bredbyn, Anundsjö socken.

Såsom närvarande anmälde sig följande
sterbhusdelägare: Karl Oskar Lidfors, Hans Lidfors,
Hans Näsström samt fru Märta Helena Persson
genom sonen inspektor E. M. Persson från Bredbyn,
hvarjämte den aflidnes förmyndare, kommunal-
stämmoordföranden Jakob Hagström i Granvåg
var tillstädes och uppgaf boet, hvilket i följande
ordning antecknades och värderades:


Jag kommer att söka vidare på detta, men det kräver nog några resor till Landsarkivet i Härnösand för att hitta mera.

söndag 5 april 2009

En bouppteckning berättar .....

Bouppteckningar kan ge många nya spännande uppgifter. Man kan t.ex. hitta uppgifter om var ättlingar eller släktingar till den avlidne befinner sig. Man kan hitta uppgifter om en gammal släktklenod som funnits i släkten i många år. Man kan ibland till och med hitta namn på hästar och kor som den avlidne ägt. Senaste tiden har jag beställt bouppteckningar för att kunna spåra personer som emigrerat. Ofta får man några nya ledtrådar där, åtminstone om emigranterna är i livet eller inte. Den senaste bouppteckningen som jag beställde var efter fröken Kristina Magdalena Kållén. Hon var född den 2 mars 1862 och dog den 25 april 1931. Jag hoppades få nya uppgifter om hennes bror Frans Otto Kållén som emigrerade 1903 till USA. Enda spåret efter honom hittills i USA var en handling ifrån första världskriget där han var antecknad som bosatt på Grace Hotel i Duluth, Minnesota. Bouppteckningen gav inte så många nya uppslag när det gällde Frans Otto tyvärr. Men jag fick uppgifter om två andra bröder som också emigrerat. De hade flyttat ut ifrån Ådals-Liden till Gällivare resp. Norge och jag hade inte spårat dem längre än så. Brodern Hans Petter Kållén hade anteckningen att han var död i Amerika och hans efterlämnade änka bodde på obekant ort. Brodern Erik Viktor Kållén vistades i Amerika på obekant ort.

När det gäller bouppteckningens innehåll så har man räknat upp möbler, porslin, säng- och gångkläder som tillgångar till ett värde av 144,50 kronor. Skulderna för lasarettsvård, begravningskostnader och bouppteckningsarvode uppgick till 117,50 kronor. Därmed var behållningen efter bouppteckning bara 27 kronor.

Man kan beställa efter bouppteckningar via Riksarkivets hemsida. Om kostnaden för kopiering av bouppteckning och porto understiger 50 kronor så behöver man inte betala något (åtminstone hos Landsarkivet i Härnösand där jag beställt). På följande adress kan man beställa bouppteckningar:

http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=17462

lördag 4 april 2009

Nämforsen omkring 1902


Här kommer ett vykort från Nämforsen som är daterad den 1 februari 1902 och är skriven av en man som kallar sig "Nisse Ny". Yvkort är avskickat ifrån Trehörningsjö till Charles Behrens, Kungstorget 8 i Göteborg. Följande text står på vykortet:

"Tack för vyn! Här har Ni en från vårt mångbesjugna Norrland. Var välkommen åter. Skall genast svara. Många helsningar från "Nisse Ny" (Trehörningsjö d. 1/2, 02)"

Sökning i folkräkningen hos SVAR ger ett troligt resultat på vem Charles Behrens var. Det finns nämligen en Charles Harald Isidor Behrens, född 1882, i Göteborgs domkyrkoförsamling. Han står som fosterbarn till den preussiske barberaren Peter Henrik Behrens och hans hustru Anna Brita Andersdotter Melander. Om man tittar vidare i församlingsböckerna så återfinns de i volymen AIIa:1 (bildid 00064947_00006), där det står att Charles var född av okända föräldrar. Han gifte sig den 9 juni 1907 med Hildur Lydia Carlsson, född 1884. Charles skrevs då som magasinsbokhållare. Tyvärr har jag inte hittat några uppgifter om "Nisse Ny".

onsdag 1 april 2009

Lidforsska arvet

I helgen fick jag några artiklar ur tidningen Svensk-Amerikanska Western av en kollega på Riksarkivet. Tack Claes-Göran. Artiklarna hade alla anknytningar till Ådals-Liden. En artikel var ifrån den 19 maj 1910 och den handlade om arvet efter Erik Magnus Lidfors i Granvåg, Sollefteå. Här kommer artikeln i avskrift:

En testamentshistoria. Under före-
gående år afled i Granvåg i Sollefteå
socken hemmansegaren Erik Magnus
Lidfors, efterlämnande en förmögen-
het af omkring 200,000 kr. L., som vid
sin död var försatt i omyndighetstill-
stånd, hade enligt ett tidigare upprät-
tadt och vederbörligen lagfaret testa-
mente stipulerat, att hans kvarlåten-
skap skulle tillfalla f. hemmansägaren
Jonas Sellstedt i Hoting, förut bosatt i
Fanbyn, Sollefteå socken.
Emellertid hemkom på nyåret från
Amerika en släkting till Lidfors, arbe-
taren Petter Magnus Lidfors från Häx-
mo i Ådalslidens socken, för att, en-
ligt egen uppgift, lyfta sin del af arf-
vet. Denne lät nu vid Sollefteå tings-
lags häradsrätt anställa vittnesförhör
för styrkande af sin rätt till del i den
efterlämnade förmögenheten.
Vid senaste Sollefteåting hördes så-
som vittnen arbetaren A. J. Andersson
från Klofsta i Multrå socken och hand-
landen E. N. Molin från Rå i Ådals-
lidens socken. Enligt deras vittnes-
mål skulle af den Lidforsska förmö-
genheten hälften eller 100,000 kr. till-
falla ofvannämnde Per Magnus Lid-
fors och återstoden delas mellan den
aflidnes öfriga släktingar.
Saken har nu emellertid fått en upp-
seendeväckande vändning. Efter an-
gifvelse af lasarettssysslomannen G.
Clarin, Sollefteå, syssloman i Sell-
stedts sedan flere år ännu pågående
konkurs, påbörjades nämligen polis-
undersökning af kronofogde T. Öd-
mark, och denna undersökning har
efter förhör med de misstänkta re-
sulterat däri, att såväl Lidfors som
vittnena Andersson och Molin anhöl-
los och efter nytt förhör häktades för
menedsbrott.
De häktade införpassades till läns-
fängelset i Hernösand i afbidan på
rannsakning inför Sollefteå tingslags
häradsrätt.

Erik Magnus Lidfors dog ogift den 12 maj 1909 i Berg, Sollefteå sn. Han var skriven som hemmansägare där och dog av hjärtförlamning. Han var då endast 34 år gammal. Erik Magnus var född i Sollefteå 1874 som son till Erik Magnus Lidfors, född 1839 i Ådals-Liden sn. Per Magnus Lidfors var kusin till Erik Magnus den yngre som troligen var enda barnet i sin familj.

Vid tillfälle ska jag söka lite i svenska tidningar för att se om denna historia finns omnämnd där också.