söndag 30 oktober 2022

Mary G. Westerlund, nee Lidblom (1873-1953)

Greta Maria Lidblom eller Mary G. som hon skrevs som i USA var född i Lidgatu 1873. Hennes föräldrar var Per Persson Lidblom (1822-1894) och Andrietta Helena Lidström (1839-1904). Hon var för övrigt kusin med Pelle Molin. Greta Maria emigrerade 1895 till Minnesota, gifte sig några år senare med en man född i Hämra, Torsåker sn som emigrerat till samma område i Minnesota några år tidigare.

Hennes gravsten finns fortfarande kvar på Saint Helena Cemetery i Napa county, Kalifornien. Man kan se gravstenen på följande länk:

https://images.findagrave.com/photos/2012/195/48336729_134226269004.jpg

Nedan följer en mera detaljerad information om hennes och familjens liv i USA. Den är inte komplett på något sätt, men är en början på sammanställning.

Greta Maria (Mary G.) Lidblom. Hon var född den 24 oktober 1873 i Lidgatu, Ådals-Liden sn som dotter till Per Persson Lidblom (1822-1894) och hans hustru Andrietta Helena Lidström (1839-1904). Greta Maria avreste från Göteborg den 29 april 1896 med skeppet Domino. Hennes destination var Mora, men resan gick först till Grimsby. Hon avreste därefter med skeppet Paris från Southampton den 2 maj 1896. Hon anlände sedan den 9 maj till New York. Hon gifte sig den 2 april 1897 i Stearns county, Minnesota, USA med Nils Aron Westerlund. Han var född den 23 augusti 1874 i Hämra, Torsåker sn som son till landbonden Mats Westerlund och hans hustru Sara Kajsa Nilsdotter. Han avreste den 16 maj 1893 med skeppet Juno från Trondheim. Hans destination var också Mora. Resan fortsatte från Liverpool den 24 maj med skeppet Lord Clive. Den ankom till Philadelphia den 6 juni 1893. Nils Aron återfinns i Kanabec county mellan 1893 och 1897. Man har antecknat att han flyttade till obestämd ort den 23 mars 1897. Familjen flyttade sedan till Superior, Douglas county, Wisconsin, där de återfinns i census 1900, 1910 och 1920. Nils Aron skrevs som snickare år 1910 och 1920. Därefter skiljer makarna förmodligen sig. Mary återfinns i census 1930 i Oak Park, Cook county, Illinois där hon arbetar som hembiträde. Här finns antecknat att hon var skiljd. Hon återfinns även i census 1950 i Medford, Jackson county, Oregon, där hon bor tillsammans med sin yngsta dotter och hennes man. Eventuellt bodde hon i Los Angeles i census 1940, men detta är inte säkert bekräftat. Hon dog den 24 juni 1953 i Napa county, Kalifornien och begravdes på Saint Helena Cemetery i Napa county där hennes gravsten finns kvar. Nils Aron ser ut att gifta om sig den 8 maj 1925 i Los Angeles, Kalifornien med Louisa Filkins. Hon var född omkring 1875 i Tyskland. De återfinns i census 1930 i Los Angeles, där Nils Aron var barberare. Det står i vissa släktträd att han dog 1962, men det tror jag är en annan Westerlund med namnet Nils August, född 1872.

Barn i första äktenskapet:

Julius Verner Westerlund, född den 24 februari 1898 i Douglas county, Wisconsin, USA. Han gifte sig den 28 november 1924 i Nobles county, Minnesota med Thelma Marjorie Turner. Hon var född den 24 juli 1903 i Lakefield, Nobles county som dotter till Z. M. Turner och hans hustru Evaline Martin. De bodde enligt census 1930, 1940 och 1950 i Worthington, Nobles county. Julius Verner var försäljare av bilar, sedan av däck. Thelma var lärarinna. Julius Verner dog den 5 augusti 1974 i Nobles county. Thelma dog den 24 juli 1993 också I Nobles county. De fick fem barn tillsammans.

Effie Kattarinahel Westerlund, född den 12 juli 1899 i Douglas county, Wisconsin, USA. Hon gifte sig den 9 juni 1921 i Cook county, Illinois, USA med Richard Louis Balgeman. Han var född den 11 juli 1898 i Illinois. I census 1930 bodde de i Brookfield, Cook county där Richard var vaktmästare på en skola. Enligt census 1940 bodde de då i Chicago, Cook county, där Richard var attendant (skötare) i ett garage. Därefter skiljde de sig förmodligen eftersom Richard återfinns gift i census 1950 med Gertrude, född 1909 i Illinois. De var bosatta i Elmwood Park, cook county, där Richard skrevs som ”press operator” på ett ”Can Company”. Effie dog den 29 april 1992 i Santa Clara county, Kalifornien och har då efternamnet Walker. Effie och Richard fick fyra barn tillsammans.

William Hilding Westerland, född den 2 maj 1901 i Douglas county, Wisconsin, USA. Har inte hittat så manga uppgifter om honom, men i handlingar från andra världskriget var han 1942 i Las Vegas, Clark county, Nevada, USA. Han dog den 1 augusti 1977 i Los Angeles county, Kalifornien.

Victoria Alice Westerlund, född den 6 mars 1905 i Douglas county, Wisconsin, USA. Hon gifte sig den 29 mars 1929 i Winnipeg, Manitoba, Kanada med Clyde Eugene Wimer. Han var född 30 oktober 1904 i Indiana, USA. De bodde först i Kanada eftersom deras två barn föddes i Winnipeg 1931 och Calgary 1933. 1940 anlände de till Los Angeles från Hong Kong. De stod då att deras adress i USA var Elwood, Indiana. Andra handlingar från andra världskriget visar också att Clyde var bosatt i Hong Kong, Kina De återfinns i census 1950 i Medford, Jackson county, Oregon, där han var präst. Victoria dog den 14 mars 1995 i San Marcos, San Diego county, Kalifornien. Clyde dog den 25 maj 1996 också i San Marcos.

Om någon har kort på Greta Maria så får ni gärna höra av er.

lördag 15 oktober 2022

Vad hände med sönerna Näslund?

I Stockholms posttidningar den 24 april 1813 finns en intressant artikel. Den berättar följande:

Att Bonden Pehr Pehrson i Näsåker, Lidens Socken i Södra Ångermanland för flera år sedan genom döden afgått, det warder till följe af Sollefteå Wällofl. Härads:Rätts Utslag den 30 Januarii 1812 hans Söner Pehr och Eric Näslund, hwilkas wistelse ort icke är bekant, i afseende på arfrättens bewakande inom den tid som lag föreskrifwer, härigenom första gången kungjordt. Näsåker Ut supra.
                                        Hans Pehrsson.

Samma artikel finns införd i tidningen Inrikes-Tidningar den 1 juni och 19 juni samma år.

Om man sedan söker vidare i Sollefteå tingslags häradsrätts arkiv så hittar man i serien Bouppteckningar, volym F II a:1, en inventering av Pehr Pehrssons egendom i Näsåker år 1788. Även här finns intressanta anteckningar om Pehr och Eric. Ingressen på inventeringen har följande lydelse:

Åhr 1788 den 28 Martii Blef på begiäran af Nämdemannen Agtad och wälförståndig Pher Phersson i Näsåker som vill dess Son Hans Phersson nu ärnar upp draga hemmanet hwilken genom Lott sig för werfwat Börde Rätt Laga Boupteckning för rätta, så wäl öfwer fastig hetten som dess nu för tiden ägande Lösa ägendom. Warande wid detta tillfälle närwarande Sonen Hans, samt fadren för Son Pher och Eric som skall med något fartyg wara rester utrikes och Sonen Anders sielf till städes jemte mågen Nils Ersson i Häxmo och för oförsedda dottren Karin Petter Harelius i Näsåker.

Petrus Näslund återfinns i en matrikel från Trivialskolan i Härnösand omkring 1766. Inga spår har ännu hittats efter honom därefter. I församlingsboken för åren 1769-1778 står det att Pär är "i staden", d.v.s. i Härnösand.

Brodern Erik mönstrade på skeppet Emanuel den 7 april 1781 med destination Stockholm. Han var matros där. Skeppare var Hans Flodström, 52 år och född i Resele. Året därpå mönstrade han på skeppet Nordiska Stjernan den 31 maj, avmönstrad den 27 december 1782. Skeppare var nu Olof Nylander och destination var även denna gång Stockholm. Med på samma resa var Israel Nässtedt, även han från Näsåker. Den 5 augusti 1784 mönstrade Erik på skeppet Sophia Magdalena. Han var nu konstapel till befattningen. Kapten var Pehr Löfvenberg. De ämnade åka till Medelhavet på denna resa.

Föräldrarna hette Per Persson och Karin Hansdotter. Per var född 1722 i Näsåker och Karin var född 1720 i Lidgatu. Sönerna Per och Erik var född omkring 1749, respektive 1757. Fadern var bonde och nämndeman i Näsåker. Han ägde hemman nr 1 där. Karin dog 1788 och Per 1805. 

Sönern Per och Erik var alltså redan 1788 vistandes på okänd ort, kanske utrikes. Jag har inte hittat Per som sjöman, men han kan naturligtvis blivit sjöman ändå. Israel Nässtedt som omnämns ovan "försvann" också. Jag har hittat på ett ställe att han vistades i England.

Detta är vad jag känner till om bröderna Näslund från Näsåker. Kanske kan man hitta något mera om dem i framtiden? Det skulle vara roligt. De var för övrigt kusiner med min farfars mormors morfars mor, Dordi Filipsdotter som var gift med Maurits Johansson.