fredag 25 september 2009

Utsikt från Pelle Molins stuga

Idag fick jag hem ett vykort som är taget ifrån Pelle Molins stuga ned emot Ångermanälven. Fotografiet måste vara taget före att Nämforsens kraftverk byggdes. Man ser nämligen nere vid älven husen där färjkarlen Per Hansson bodde. Jag visade tidigare ett annat vykort som var taget ifrån ungefär samma ställe, men på det kortet är älven redan reglerad.

Det andra vykortet återfinns på följande adress:

http://adals-liden.blogspot.com/2009/05/per-gorans-backen.html

tisdag 22 september 2009

Gustaf Åsander

Jag hittade för några dagar sedan några läskedrycksetiketter på Tradera som var till försäljning. På etiketterna stod smakerna Bär-Guldus, Orancia och Engelskt Sodavatten. Tillverkare av läsken var Gustaf Åsander i Näsåker, telefon 28.

Jag hade ingen aning om att det fanns en läskedrycksfabrik i Näsåker. Jag visste att det funnits två olika i Ramsele, men inte i Näsåker. Kan någon berätta mera om Gustaf Åsander och hans fabrik?

Nedan följer länk till auktionerna på Tradera (fungerar bara cirka 1 månad):

lördag 19 september 2009

Släktnamnet Lidfors

Om man tittar i husförhörslängder i Ådals-Lidens församling på främst 1800-talet så hittar man många släktnamn som lever kvar fortfarande. Jag tänkte försöka berätta lite om olika släktnamn från Ådals-Liden, t.ex. vem som var först att ta släktnamnet och när det skedde.

Eftersom jag pratat mycket om det Lidforsska arvet och eftersom jag fick en fråga idag rörande namnet Lidfors så tänkte jag börja med att berätta lite kort om det släktnamnet. Det finns nämligen två olika släkter Lidfors inom Ådals-Liden, som inte har någon anknytning. Denna ena släkten var ifrån Rå och den andra ifrån Forsås (även om viss koppling finns till Rå även där).

Förste personen i Rå som hette Lidfors var Erik Mikaelsson Lidfors. Erik var född 1802 i Rå som son till bonden och fjärdingsmannen Mikael Eriksson (1762-1842) och hans hustru Magdalena Persdotter (1771-1844). Erik gifte sig 1838 med Helena Månsdotter från Multrå församling. I vigselboken var han antecknad som nämndeman Eric Mikelsson. Erik och Helena fick sjutton barn tillsammans enligt födelseböckerna, varav sex barn dog tidigt, innan sex års ålder. Redan när första barnet föddes år 1839 skrevs Erik som nämndemannen Erik Lidforss. Erik var nämndeman, lanthandlare och bonde i Rå under hela sin livstid. Han dog 1885 och Helena dog 1897.

Den andra släkten ifrån Forsås har ingen gemensam stamfader som tog sig namnet Lidfors, utan det är flera personer som tagit namnet Lidfors. Dock härstammar alla från en man vid namn Josef Johansson som var född i Mo, Junsele, men blev gift till Ådals-Liden. Josef bodde i Rå, men många av hans ättlingar flyttade till Forsås. Den förste som tog sig namnet Lidfors i denna släkt var Elias Josefsson Lidfors. Han var född 1787 i Rå. Följande anteckning finns om honom i födelseboken i Ådals-Liden: "Magister i Lund 1811, Eloqv. Docent samma år, Adj. i rom. vältalighet 1817, Professor i samma vetenskap 1820, Död 1825". Anteckningen är gjort långt senare av kyrkoherden Viktor Bernhard Frisendahl. Jag känner inte till om Elias hade några ättlingar. Han är inte farfar till professor Bengt Lidfors som skrivits ibland. Ett barnbarn till Anna Josefsdotter (syster till Elias) togs sig namnet Lidfors. Han hette Elias Peter Filipsson Lidfors och var född 1830 i Forsås. Flera barnbarn till Johan Josefsson (bror till Elias och Anna) dog sig också namnet Lidfors. Det var Nils Johan Svensson Lidfors, Sven Svensson Lidfors och Erik Peter Svensson Lidfors. Även dessa bröder var födda i Forsås.

Jag har inte ännu lyckats hitta något släktskap mellan Erik Mikaelsson Lidfors och Elias Josefsson Lidfors.

Första delen av namnet (Lid) hänsyftar säkerligen på hemförsamlingen Ådals-Liden eller Liden som det hette före 1885. Det finns många släktnamn inom Ådals-Liden som börjar på Lid-, ex. Lidblom, Lidholm, Lidfors, Lidén.

söndag 13 september 2009

Morfar och mormors far 1942

Detta fotografi är från 1942. Till höger på kortet är min mormors far Zakarias Emanel Nordin och till vänster är min morfar Nils Otto Selin. Min morfar dog året efter av dubbelsidig lunginflammation när han var endast 41 år. Min mamma var då 2,5 år gammal. Morfar var född i Tara i Junsele sn som son till Johan Otto Selin och hans hustru Märta Helena Sjödin. Han var äldst av totalt elva syskon.

Vad hästen heter är inte bekant (ännu). Ladan i bakgrunden är numera flyttad och används som fårhus hemma.

lördag 5 september 2009

Svanö inspektorsboställe

På SVAR's hemsida finns en brandförsäkringsdatabas innehållande brandförsäkringar ifrån Brandförsäkringsverket mellan 1782 och 1928. Söker man på Ådals-Liden får man träff på två brandförsäkringar, men det gäller samma fastighet, nämligen Svanö inspektorsboställe.

Den första försäkringen är från 1890 och den innehåller totalt sju objekt. Det är boningshus, bryggstuga, stall- och uthusbyggnad, svinhus, brunn, källare och foderlada. Det finns närmare beskrivning av varje hus också. Om boningshuset står följande:

"Boningshus uppförd i 2:ne våningar. Bottenvåningen innehåller: förstuga, skafferi, kök, sängkammare, sal, kontor och gästrum samt en bod, förut begagnad till handelsbutik. Windsvåningen: förstuga, kök, skafferi, garderober, sal, kontor och gästrum. Å vestra långsidan är uppförd en veranda i 2:ne våningar."

Det står även att boningshuset är byggt 1887 och av trä, taket är av järnplåt, huset är av god beskaffenhet, 17 meter långt, 9 meter brett, 7,80 meter till takfoten. Därtill har man värderat olika saker i huset till totalt 6000 kronor:
* stenfot och källare (100 kronor)
* stomme (1200 kronor)
* yttertak (500 kronor)
* bjälklag, golv och innertak (1300 kronor)
* fönster, dörrar och övrig inredning (800 kronor)
* tapetsering och målning (500 kronor)
* murverk, kakelugnar och spislar (1000 kronor)
* verandor, förstugukvistar och mindre utbyggnader (600 kronor)

Både bryggstuga och stall- och uthusbyggnad var uppförda 1888 och värderades till vardera 2000 kronor. Stallbyggnaden var 29,50 meter lång och 14,70 meter bredd.

Övriga objekt var inte närmare beskrivet i försäkringen. Som ägare till fastigheten står Swanö Sågwerksaktiebolag och Nils Åkerblom har undertecknat såsom försäkringstagare.

Den andra försäkringen från 1919 gäller samma fastighet, men nu kallas den för f.d. Svanö inspektorboställe. Ägare är skogsförvaltare C. Åkerblom. Det är samma sju objekt som är upptagna. Värderingen av boningshuset är nu 26 000 kronor, bryggstugan 4000 kronor och stall- och uthusbyggnaden 5000 kronor. När det gäller boningshuset finns följande tillägg:

"Huset försedt med varmvattenuppvärmning från skogseg......s vattenledning och elektriskt ljus."

Var låg eller ligger denna Svanö inspektorsboställe? Finns boningshuset kvar fortfarande? Hittade några fotografier från Kissebo i Sollefteå bilddatabas. Kan det vara samma hus?

onsdag 2 september 2009

Ett okänt skolfoto

Här kommer ytterligare ett skolfoto (antar jag) som vi inte vet något alls om. Jag har lånat fotografiet ifrån Anna-Greta Andersson i Oxelösund. På baksidan på fotografiet stod enbart Magda. Det är ju inte alls lätt att se var kortet är taget eftersom det enbart är skog i bakgrunden, men någon kanske känner igen någon person på kortet.