tisdag 22 juli 2014

Moflo under 1700-talet

I Moflo, eller Möffle som vi säger ibland, fanns år 1700 fem hemman och därmed fem bönder också. Bönderna hette då Mikael Markusson, Jon Nilsson, Johan Nilsson, Hans Mauritsson och Hans Eriksson. Jag har gått igenom mantalslängderna för hela 1700-talet och forskat fram vem som bodde på respektive hemman varje år. Nedan följer en sammanställning på detta.

Moflo nr 1:

(1700)--1716 Mikael Markusson
1718--1757 Markus Mikaelsson
1758--1767 Mikael Markusson
1768--1777 Anders Kristiansson
Del 1
1778--1781 Anders Kristiansson
1782--1784 Anders Andersson
1785 Hans Nilsson
1786--1787 Per Persson
1788--1799 Anders Andersson
Del 2
1778--(1799) Sven Nässlin (timmerräknare, nämndeman)

Inledningsvis gick hemmanet från far till son i några generationer. 1767 bytte dock Mikael Markusson hemman med Anders Kristiansson som bodde i Kungsgården, Bjärtrå sn. Därmed tog en ny släkt över hemmanet därefter. Omkring 1778 delades hemmanet i två delar där Anders Kristiansson ägde den ena och mågen Sven Nässlin den andra delen. Från år 1800 brukar Sven Nässlin hela hemmanet själv. Anders Andersson är en son till Anders Kristiansson och Hans Nilsson är en måg till densamma. Jag vet inte ännu vem Per Persson är.

Moflo nr 2:

(1700)--1710 Jon Nilsson
1711--1716 Erik Eriksson
1718--1758 Jon Eriksson
1759 Jon Eriksson änka
1760--1762 Mikael Olofsson
Del 1
1763--1769 Mikael Olofsson
Del 1:1
1770--1778 Mikael Olofsson
Del 1:2
1770 Olof Olofsson
1771 Bärgas av Filip Olofsson i Forsås
1772--1778 Per Persson
Del 1
1779--1796 Per Persson
1797--(1799) Per Persson
Del 2
1763--1770 Abraham Abrahamsson
Del 2:1
1771--1779 Abraham Abrahamsson
Del 2:2
1771--1779 Anders Persson
Del 2
1780--1797 Anders Persson
1798--(1799) Hans Persson

Detta hemman är det mest besvärliga när det gäller kopplingar mellan ägarna på hemmanet. Hur som helst delades hemmanet första gången omkring 1763 och Abraham Abrahamsson övertog en del av hemmanet. Sedan delades Mikaels del ytterligare en gång omkring 1770 och då behöll Mikael bara 1/3 av dåvarande hemmansdel. Abrahams del delades omkring 1771. Mikaels del slogs åter samman omkring 1779 när Per Persson övertog hela den hemmansdelen. Abrahams del slogs också samman omkring 1780 då Anders Persson övertog hemmansdelen.

Moflo nr 3:

(1700)--1709 Johan Nilsson
1710--1737 Nils Johansson
1738--1784 Erik Nilsson
1785--(1799) Erik Eriksson

Detta hemman gick under 1700-talet från far till son i varje steg. Erik Nilsson var den som "satt" längst på hemmanet, drygt 45 år, innan sonen Erik övertog hemmanet. 

Moflo nr 4:

(1700)--1705 Hans Mauritsson
1706--1711 Maurits Hansson
1712--1733 Hustru Kerstin
1734--1766 Hans Mauritsson (båtsman under en period)
1767--1785 Abraham Hansson
1786 Abraham Hanssons änka
1787--(1799) Hans Persson (även lumpsamlare, gift med Abraham Hanssons änka)

Även detta hemman gick från far till son under hela 1700-talet, men några av ägarna dog tidigt så det var änkan eller änkans nya make som stod för hemmanet under vissa perioder. Maurits Hansson dog efter bara fem år som ägare och då tog hans änka över därefter. Hon drev gården i över tjugo innan sonen Hans tog över. Även Abraham Hansson dog relativt ung. Änka gifte då om sig med Hans Persson, även kallad Myrholm, från Resele. Han blev därför bonde på hemmanet ett tag innan sonen Abraham Abrahamsson tog över gården under 1800-talets början.

Moflo nr 5:

(1700)--1704 Hans Eriksson (sockenskrivare)
1705--1720 Erik Hansson
1721--1733 Hans Eriksson
1734--1767 Anders Eriksson
1768--1798 Erik Andersson
Del 1
1799-- Anders Persson
Del 2
1799-- Anders Eriksson

Hemman nr 5 ärvdes från far till son under i princip hela 1700-talet. Hemmanet delas i två delar 1799 mellan sonen Anders och mågen Anders Persson. Sonen Hans Eriksson dog redan 1733 och då fick brodern Anders istället överta hemmanet.

Torpare i Moflo

1779--(1799) Maurits Johansson

Under 1700-talet fanns bara en torpare i byn, och det var Maurits. Han var ursprungligen från Sörmoflo, eller Krånge som byn egentligen heter.