tisdag 30 juni 2020

Vad hände med Erik Johan Näslund?

Den 25 oktober 1884 anlände en man till USA och New York för att starta ett helt nytt liv där. Han anlände med skeppet Elbe som avrest från Bremen i Tyskland. Det ser ut som om det enbart var fyra svenskar ombord på skeppet så det kändes nog ganska ensamt att kliva iland i ett främmande land. Totalt var det drygt 900 passagerare på skeppet Elbe.

Erik Johan hade den 9 oktober registrerat sig för avresa med båt från Stockholm och hans destination skrevs som Chicago. Han hade samma dag släppts fri från straffarbetsfängelset Långholmen i Stockholm. Han hade suttit i fängelse i fem års tid för tredje resans stöld, dvs att han straffats totalt tre gånger för stöld.

Inför frisläppandet den 9 oktober togs nedanstående bild på honom. Man tog alltid bilder på de fångar som hade suttit lång tid i fängelset innan de frigavs. Detta för att ha bild på dem om de gjorde brottsliga handlingar igen. 

Fångvårdsstyrelsen, Inkomna uppgifter rörande frigivna straffarbetsfångar, SE/RA/420080/01/E II ea/8 (1884), bildid: B0000940_00179, sida 2540


I tidningen Medelpads Allehanda från den 1 september 1879 hittade jag följande artikel:

Många stölder: För någon tid sedan nämde vi att några gevär stulits ur förrådet å Sånga Mo. För denna stöld har häktats 21-årige ynglingen Erik Johan Näslund från Näsåker, hvilken nu erkänt sig ha, dels ensam, dels i förening med andra, begått flera stölder. Gevärsstölden påstår han sig ha föröfvadt i sällskap med två andra personer, hvilkas namn han mellertid icka kan uppgifva. Vidare har han i sällskap med samma personer natten till den 1 augusti hos handlanden J. A. Rosenqvist å Sånga genom inbrott tillgripit åtskilliga matvaror, klädespersedlar, urkedjor m.m. Hos handlanden J. A. Schröder i Nyland har han tvänne särskilda gånger gjort påhelsningar: första gången, någon natt på våren, beredde han sig inträde genom att skära ut ena dörrspegeln och tillgrep derefter en kappsäck, en skinntröja m. m.; andra gången natten mellan den 5 och 6 dennes lyckades han komma öfver, utom klädespersedlar, äfven något penningar. Dessa stölder hade han föröfvat  ensam. I sällskap med en person vid namn Häggblad, som man ännu icke lyckats ertappa, hade han natten till den 25 juli helsat på hos handl. Oskar Nordén i Nyland och tillgripit åtskilliga klädespersedlar. Ett bättre kap gjorde de en natt vid Forsmo i Eds socken, der de kommo öfver en ansenlig mängd silfver: 15 matskedar, 18 teskedar, tekanna, gräddsnipor, m. m. Silfret gömdes för att framdeles afyttras, men under tiden råkade Näslund i rättvisans händer. Silfret är återfunnet.
Näslund, som förut är straffad för första och andra resans stöld, har förklarats saker till stölderna i Sånga och Skogs socknar, men skall nu undergå ranskning rörande silfverstölden inför Sollefteå häradsrätt, innan han erhåller sin slutliga dom.    H. P.

Om man söker vidare i fängelsearkiven ser man att Erik Johan ankom 7 augusti 1879 till Härnösands länsfängelse där han inledningsvis satt häktad. Den 26 augusti åkte han iväg för ransakning inför Boteå häradsrätt och återkom den 28 augusti. Nästa resa gjorde han den 9 september då han åkte iväg för ranskning inför Sollefteå häradsrätt. Återkom därifrån den 11 september. Erik Johan dömdes den 10 september av Sollefteå häradsrätt till tredje resan stöld, dels med, dels utan inbrott och å särskilda tider och ställen förövad stöld av gods till ett sammanlagt värde av 266 kronor samt för bedrägeri undergår straffarbete under fem år och två månaders tid samt förlust av medborgerligt förtroende i sex år utöver strafftiden. Utslaget ankom och delgavs Erik Johan den 17 september, men han önskade betänketid för avgivande av förklaring.

Näslund överklagade beslutet till Svea hovrätt, men de beslutade den 15 december att det finns inte skäl att ändra tidigare beslut förutom när det gäller Näslunds åtgärd att utplåna kronans märke på ett av de ur kronans förråds tillgripna gevär. Detta tyckte man inte kunde till särskild ansvarspåföljd föranleda. Enligt tidsurklipp ändrades hans straff från 5 år och 2 månader till 5 år jämt. Samma fängelsehandling berättar att Erik Johan var 5 fot 10½ tum lång, bruna ögon, brunt hår, rak näsa, ovalt ansikte, smärt växt, ett ärr efter fistel på högra kinden. Han skrevs som skomakarelärling när straffet påbörjades.

Den 7 maj 1880 överfördes han till Långholmens straffarbetsfängelse.  Där står lite andra uppgifter om hans utseende. Han hade ovalt ansikte, gråblå ögon, rak näsa, ordinär mun, ljus hy, mörkbrunt hår, 5 fot 7 tum 9 linjer, väger 1,43 centner, vänstra pekfingerspetsen skadad, ärr efter fistel på högra kindbenet.

I en biografibok från Långholmen hade man antecknat att hans föräldrar lever i fattiga omständigheter med fem minderåriga barn. En syster var tjänstepiga. Man hade även antecknat att en kusin straffats för stöld 1876. Erik Johans uppfostran var sämre i hemmet där han vistades som barn. Han gick 3 år i folkskola, 2 år och 5 månader i fängelseskola på Nya Varvet. Hade ett kringstrykande levnadssätt emellanåt och hans sällskap och föredömen var dåliga. Lärde sig skomakeri under tiden i Nya Varvets fängelse. Han var fallen för dryckenskap. Man skriver även att han var förled eller påverkad av en tjuvaktig kamrat när de tog 3 flaskor vin som han sedan dömdes för stöld första gången.

I samband med frigivandet erhöll han ett stöd på 175 kronor som han undertecknad den 11 oktober 1884 med följande signatur.Om jag läser rätt så hade han även 297,59 kronor i persedlar och kontanter.

Detta var alltså tredje gången som han satt inne för stöld. Man fick hårdare straff för varje gång man straffades. Låt oss titta lite på de andra stölderna.

Den 6 oktober 1875 anlände Erik Johan första gången till fängelse i Härnösand. Han skulle då strax fylla sjutton år. Han var då 5 fot ½ tum lång, bruna ögon, brunt hår, rak näsa, rundlagt ansikte och späd växt. Den 25 oktober åkte han på ransakning vid Sollefteå häradsrätt, åter den 28 oktober. Mellan 11 november och 14 november gjorde han samma resa igen.  Den 12 november dömde Sollefteå häradsrätt honom för första resan stöld genom inbrott av gods värderat till 6 kronor till straffarbete i 6 månader. Han förlorade även medborgerligt förtroende i 4 år utöver strafftiden. Erik Johan förklarade sig nöjd med detta beslut. Straffet påbörjades den 19 november och avslutades den 28 april 1876.

Redan den 11 augusti 1876 anlände han igen till fängelset i Härnösand, cirka 3,5 månad efter senaste besök. Den 22 augusti var det sedan rättegång vid Sollefteå häradsrätt och han dömdes för andra resan stöld medelst inbrott av gods och penningar till ett sammanlagt värde av 88 kronor. Hans straff blev två år och sex månaders straffarbete och förlust av medborgerligt förtroende i fem år utöver strafftiden. 

Den 2 september överflyttades han till fängelset Nya Varvet i Göteborg via Stockholm. Han anlände den 7 september till Göteborg. Man har bl.a. antecknat att han synes äga brottsliga anlag. Även noteringar som Slät och hal, Förstår väl att urskulda sig, Äger tvivelsutan brottsliga anlag.
Under tiden vid fängelset i Nya Varvet ådömdes han extra straff bl.a. genom störande av ordningen. Första gången den 15 augusti 1877 då han dömdes till 14 dagars ljuscell för trots och olydnad, samt för ordningens störande på arbetsfält och cellavdelning. Den 22 september samma år ådömdes han 30 dagars ljuscell för förnyande av ordningens störande i cellavdelningen.

Han frigavs från Nya Varvet den 31 januari 1879 och förpassades hem till hemorten i Lidens socken, som den hette på den tiden. Han hade under nästan 2,5 år vid fängelset i Göteborg växt från fem fot en tum till fem fot sju tum. Så här såg han ut vid frigivandet:


Vem var då Erik Johan Näslund? Han föddes den 29 november 1858 i Näsåker som son till pigan Märta Magdalena Johansdotter (1830-1884). Hans mamma gifte sig 1861 med Erik Eriksson Näslund (1828-1911). Erik var först sockenskräddare, sedan torpare och slutligen arbetare i Näsåker, Ådals-Liden. De fick nio barn tillsammans efter giftermålet. Både Erik och Märta Magdalena har noterats med en våg och siffran 6, vilket tyder på brott mot sjätte budet. Detta kan tyda på att Erik även är fader till Erik Johan, men det är bara en gissning från min sida.

Förutom Erik Johan var det två syskon till som emigrerade. Hans Peter Näslund (f. 1864) emigrerade 1892 till Mora, Minnesota och systern Brita Charlotta (f. 1872) emigrerade året därpå med samma destination. Brita Charlotta eller Betzie Charlotte som hon kallades "over there" gifte sig med John Peter Nordstrom från Gotland som hade utbildat sig till präst. De bodde bl.a. i Morrison county, Minnesota och i Calgary, Kanada. John Peter dog 1933 i Calgary och Betzie dog 1954 i Los Angeles, Kalifornien, USA. Vad som hände med brodern Hans Peter i USA vet jag inte ännu så mycket om.

Jag har inga säkra uppgifter om Erik Johan Näslunds liv i USA heller, men jag har har hittat lite uppgifter som kan gälla Erik Johan från Näsåker. Det fanns en Erik John Naslund som gifte sig 19 april 1887 i Chicago med Ida Stromberg. Han skulle vara 28 år då, enligt vigselnotisen.

Sedan finns en artikel från 1889 i tidningen Gamla och nya hemlandet där det står att Ida Naslund lämnat in en ansökan om skiljobrev från sin man Erik J. Näslund vilken hon anklagade för att ha övergivit henne.

Hittade även en dödsattest på en John Naslund som dog den 24 april 1924 i Breitung township, Dickinson county, Michigan. Denne man var född 1858, men det står 29 december som födelsedatum (alltså en månad fel). Han står antecknad som ogift i denna attest.

Sökandet efter Erik Johan får gå vidare i USA. Hoppas jag kan bekräfta att jag hittat rätt person någon gång i framtiden.