torsdag 16 augusti 2012

Tänkte Nils Teodor emigrera?

Fick ett utdrag ur Polisunderrättelserna från år 1920 av en arbetskollega på Riksarkivet i Stockholm denna vecka. Utdraget gällde Nils Teodor Lidfors, f. 1894. Han var omnämnd under rubriken "Meddelande om avflyttningsförbud". Följande var skrivet:

Sådant avflyttningsförbud, som avses i lagen 14/6 17 om förbud för vissa underhållsskyldiga att avflytta från riket, har 29/1 d. å. meddelats för arb. Nils Teodor Lidfors i Rå, Ådalslidens s:n, född 10/9 94, av landsf. Björklund i Resele distrikt, adr. Resele.

Jag har inte tidigare hört talas om detta avflyttningsförbud, men med största sannolikhet fick han förbud eftersom han erkänt sig som far till en dotter som föddes 1917.

Hans halvbror Erik Johan Lidfors hade emigrerat år 1903 till USA och Nils Teodor tänkte troligtvis också åka över till USA eller Kanada.

Anita Berglund har skrivit mycket om denna familj på sin blogg och man kan läsa vidare där. Bl.a. finns ett kort på Nils Teodor och hans föräldrar där.

http://smulansblog.blogspot.se/2012/04/trevlig-vaborg.html

lördag 11 augusti 2012

Släktnamnet Tenglund

Släktnamnet Tenglund dyker upp i Ådals-Lidens församling första gången i slutet på 1820-talet. Då inflyttade sockenskräddaren Per Andersson Tänglund från Resele. Stavningen var alltså Tänglund från början. Per var född den 9 september 1808 i Tängsta, Resele församling som son till torparen Anders Persson och hans hustru Anna Johansdotter. Namnet Tenglund härstammar alltså ur bynamnet Tängsta. Jag vet inte när stavningen ändrades till Tenglund, men i bouppteckningen efter Per år 1876 stod det fortfarande Tänglund.

Per gifte sig 1836 med bondedottern Sara Nilsdotter från Söderfors. Makarna flyttade i samband med vigsel till Söderfors, där tanken var att Per skulle överta svärfaderns hemman. I mantalslängden år 1839 är svärfadern Nils Persson överstruken och man har skrivit Pehr Tänglund istället. Han har då övertaget hemmanet om 4 seland. Per och Sara bodde inte mer än två år i Söderfors efter övertagandet, utan i mantalslängden år 1841 är Per överstruken och istället står en Anders Johansson för hemmanet. Tittar man vidare i samma mantalslängd visar det sig att Per och Sara numera bor i Rå på ett hemman om 5 1/12 seland. Tidigare ägare på detta hemman var just Anders Johansson så de har bytt hemman med varandra.

Per och Sara fick nio barn tillsammans, varav två dog i barnaåren. Fem av barnen gifte sig och fick ättlingar i sin tur. De hade två söner som förde namnet vidare. Det var sonen Per som var född 1841 och sonen Nils som var född 1846.

Per gifte sig med kyrkvärdsdottern från Lidgatu Kristina Maria Lidén. Han var bonde först några år i Rå innan familjen flyttade till Lidgatu där han skrevs som torpare och kyrkvärd. Per och Kristina Maria fick barnen Per Viktor, Johanna Kristina (g. Lidfors) och Ernst Johan. De hade även sonen Erik Magnus som dog 2,5 år gammal.

Nils var gift två gånger, första gången med bondedottern Kristina Petronella Persdotter från Rå och andra gången med torparedottern Petronella Nilsdotter också från Rå. Nils var torpare och arbetare i Rå. Han dog av lungsot endast 55 år gammal. Nio barn föddes i första äktenskapet och fyra i den andra. Det var endast tre barn av dessa tretton som levde till vuxen ålder. Det var Sara Karolina (g. Westin), Beda Kristina (g. Lidfors) och Ture Tyko.

Slutligen vill jag nämna Per och Saras övriga barn också. Äldsta dottern hette Andrietta och hon gifte sig med Erik Persson från Resele. Erik övertog hemmanet i Rå efter svärfadern. Dottern Katarina Margareta gifte sig med Erik Peter Persson Collén från Krånge. Familjen var bosatt både i Krånge och i Rå. Dottern Sara Dorotea gifte sig med Johan Erik Gustafsson från Holme i Resele. De bodde först i Lidgatu, sedan i Krånge och slutligen flyttade de till Holme. Två döttrar var ogifta, det var Märta Botilda och Maria Helena.