torsdag 28 februari 2008

Gravplatser 1891-1898

Här kommer tredje och sista delen av gravplatser i Ådals-Liden. Till sommaren måste jag åka till kyrkogården i Näsåker för att se vilka som möjligen finns kvar och om man kan se något samband mellan när de köptes in och var de ligger på kyrkogården.

Sålda gravplatser år 1892:
Wilh. Lindahl ½ grafplats, 5 kronor
N. P. Isaksson i Rå ½ grafplats, 5 kronor
O. P. Sundvall y i Holafors ½ grafplats, 5 kronor
E. V. Lidén i Lidgatu ½ grafplats, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1893:
27 april, till Handl. V. Tenglund i Rå 1 hel grafpl., 10 kronor
17 november, till Smeden N. E. Mähler i Rå ½ grafpl., 5 kronor

Sålda gravplatser år 1894:
8 juli, Fru Hansén i Forsås ½ grafplats, 5 kronor
7 augusti, Flottchefen Nils Haglund i Moflo 1 hel, 10 kronor
8 augusti, Bond. P. M. Lidström i Häxmo 1 hel, 10 kronor
9 augusti, Handl. N. J. Weiderman i Åhs ½, 5 kronor
19 augusti, Bond. Andr. Svensson i Söderforss ½, 5 kronor
26 augusti, Bond. Hans Näsström i Näsåker ½, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1895:
19 maj, Bond. Josef Andersson i Rå ½ grafplats, 5 kronor
26 september, Arb. Erik Näslund i Näsåker ½ grafplats, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1896:
26 maj, Torp. Hans Pet. Forsberg i Forsås ½ grafpl, 5 kronor
17 juni, Torp. Karl Magnus Hansson i Rå ½ grafpl, 5 kronor
23 juni, Nämndem. J. P. Borin i Moflo ½ grafpl, 5 kronor
20 juli, Bond. Ol. Pet. Olofsson i Rå ½ grafpl, 5 kronor
2 augusti, Handl. Johan Johansson i Forsås ½ grafpl, 5 kronor
12 oktober, Bond. Per Aug. Sjödin i Näsåker ½ grafpl, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1897:
3 april, Torp. Elias Andersson i Rå ½ grafpl, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1898:
7 maj, Torp. Anders Jakobsson i Rå ½ grafplats, 5 kronor
7 maj, Bdr Lisa Johanna Ritzén i Kläpp ½ grafplats, 5 kronor
29 maj, Kyrkvärd. Mårten Lidmark i Westanb. ½ grafplats, 5 kronor
21 augusti, f. Insp. Elling Strand i Näsåker ½ grafplats, 5 kronor

Detta var alla försålda grafplatser under perioden 1875-1898. Hoppas uppgifterna kan var intressant på något sätt. Tyvärr hittade jag ingen förfader som hade köpte gravplats under denna tidsperiod.

fredag 22 februari 2008

Gravplatser 1881-1890

Nu kommer fortsättningen på gravplatser i Ådals-Liden för tiden 1881-1890. Finns några av dessa gravplatser kvar på kyrkogården?

Sålda gravplatser år 1881:
9 maj, Af Henr. Jak. Lidfors, Rå för en half grafplats, 5 kronor
13 augusti, Af J. P. Westin, Westanbäck för en half grafplats, 5 kronor
15 oktober, Af Joh. Pet. Olsson, Å för en half grafplats, 5 kronor
22 oktober, Af P. Tänglund, Lidgatu för en half grafplats, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1882:
29 juni, af Mårt. Lidmark i Westanbäck ½ grafpl., 5 kronor
22 juli, af Per Andersson i Forssås 1 hel grafpl., 10 kronor

Sålda gravplatser år 1883:
29 januari, af Bond. Hans Persson i Hexmo 1, 10 kronor
21 april, af Insp. F. G. Johansson i Näsåker 1, 10 kronor
29 april, af Enk. Gertrud Enqvist i Prestbolet ½, 5 kronor
29 april, af Bond. And. Svensson i Söderforss ½, 5 kronor
12 maj, af Bond. Hans Pet. Westin i Moflo ½, 5 kronor
15 juni, af Fdtge Olof Nilsson i Näsåker ½, 5 kronor
9 augusti, af Fdtge N. A. Stenmark i Söderforss ½, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1884:
17 november, af Fakt. J. P. Sjödin i Lidgatu, 10 kronor

Sålda gravplatser år 1885:
2 januari, af Bond. Er. Pet. Lidström i Näsåker 1 hel, 10 kronor
26 februari, af Fdtgr. Anders Hansson i Moflo 1 hel, 10 kronor
22 april, af Bond. Nils And. Persson i Lidgatu 1 hel, 10 kronor
26 april, af Bond. Nils Mik. Lidforss i Rå 1 hel, 10 kronor
27 april, af Enk. Andr. Tenglund i Rå sterbhus ½, 5 kronor
27 april, af Skrädd. N. A. Hägglund å Prestbolet ½, 5 kronor
13 juni, af Gästgifv. H. Näsström i Näsåker ½, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1886:
27 juli, f. Gästgifvaren Per Lidströms Enka i Näsåker ½, 5 kronor
3 augusti, Enkan Maria Lidholm i Näsåker ½, 5 kronor
3 augusti, afl. Anna Stina Bergforss i Näsåker ½, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1888:
5 juni, af Tilda Näsman i Åhs ½ plats, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1889:
11 augusti, af Bond. Henr. Joh. Hansson i Krånge 1 hel, 10 kronor

Sålda gravplatser år 1890:
24 april, af Bond. Hans Söderström i Krånge ½ plats, 5 kronor
3 maj, af Arb. Jon Henriksson i Näsåker ½ plats, 5 kronor
3 maj, af Arb. Karl Bengtsson i Näsåker ½ plats, 5 kronor

Det var alla sålda gravplatser under 1881 till 1890. Återkommer med åren 1891 till 1898 lite senare.

söndag 10 februari 2008

Gravplatser 1875-1880

I specialräkenskaperna för Ådals-Liden har man med början år 1875 noterat de gravplatser som församlingen sålt till olika personer. Det dyker upp en massa frågor när ser dessa uppgifter. Är det möjligt idag att återfinna några av dessa gravplatser på kyrkogården i Näsåker? Kan man se något samband till varför man skaffade gravplatser? Jag tyckte det var spännande när jag såg dessa uppgifter i volymen LIb:2 (1864-1898) som finns skannad på SVARs hemsida. Volymen finns inte filmad sedan tidigare utan har skannats direkt ifrån originalboken på Landsarkivet i Härnösand.

Sålda gravplatser år 1875:
11 februari, Till N. O. Sjödén i Omsjö för 40 qv. alnar, 10 kronor
24 april, Till Er. Jak. Lidén i Moflo för 40 qv. alnar, 10 kronor
27 april, Till Hans Callin i Moflo för 20 qv. alnar, 5 kronor
29 april, Till And. Pet. Ersson i Moflo för 20 qv. alnar, 5 kronor
23 maj, Till Er. Lidén i Lidgatu för 80 qv. alnar, 20 kronor
23 maj, Till O. Frisendahl i Prestbordet för 40 qv. alnar, 10 kronor
27 juni, Till Henrietta Lidmark i Moflo för 20 qv. alnar, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1876:
21 maj, Af A. P. Molén i Moflo för 40 qv. alnars grafplats, 10 kronor
4 augusti, Af N. J. Lidfors i Ås för 40 qv. alnars grafplats, 10 kronor
31 december, Af P. Lidblom i Lidgatu för 40 qv. alnars grafplats, 10 kronor

Sålda gravplatser år 1877:
28 maj, Af Sara Brita Forsström för 20 qvadratalnar, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1878:
6 juli, Af Nils Ersson i Rå för 40 qvadratalnar, 10 kronor

Sålda gravplatser år 1879:
15 juli, Af Anna Engblom för ½ grafplats, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1880:
26 april, Af Sara Johansdotter för en ½ grafplats, 5 kronor
3 juli, Af E. V. Lidén för en grafplats, 10 kronor
10 november, Af Madame Frisendahl, Ås för ½ grafplats, 5 kronor

Det var alla gravplatser som såldes under perioden 1875 till och med 1880. Jag ska försöka att renskriva övriga från 1881 fram till 1898 då volymen tar slut.