söndag 10 februari 2008

Gravplatser 1875-1880

I specialräkenskaperna för Ådals-Liden har man med början år 1875 noterat de gravplatser som församlingen sålt till olika personer. Det dyker upp en massa frågor när ser dessa uppgifter. Är det möjligt idag att återfinna några av dessa gravplatser på kyrkogården i Näsåker? Kan man se något samband till varför man skaffade gravplatser? Jag tyckte det var spännande när jag såg dessa uppgifter i volymen LIb:2 (1864-1898) som finns skannad på SVARs hemsida. Volymen finns inte filmad sedan tidigare utan har skannats direkt ifrån originalboken på Landsarkivet i Härnösand.

Sålda gravplatser år 1875:
11 februari, Till N. O. Sjödén i Omsjö för 40 qv. alnar, 10 kronor
24 april, Till Er. Jak. Lidén i Moflo för 40 qv. alnar, 10 kronor
27 april, Till Hans Callin i Moflo för 20 qv. alnar, 5 kronor
29 april, Till And. Pet. Ersson i Moflo för 20 qv. alnar, 5 kronor
23 maj, Till Er. Lidén i Lidgatu för 80 qv. alnar, 20 kronor
23 maj, Till O. Frisendahl i Prestbordet för 40 qv. alnar, 10 kronor
27 juni, Till Henrietta Lidmark i Moflo för 20 qv. alnar, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1876:
21 maj, Af A. P. Molén i Moflo för 40 qv. alnars grafplats, 10 kronor
4 augusti, Af N. J. Lidfors i Ås för 40 qv. alnars grafplats, 10 kronor
31 december, Af P. Lidblom i Lidgatu för 40 qv. alnars grafplats, 10 kronor

Sålda gravplatser år 1877:
28 maj, Af Sara Brita Forsström för 20 qvadratalnar, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1878:
6 juli, Af Nils Ersson i Rå för 40 qvadratalnar, 10 kronor

Sålda gravplatser år 1879:
15 juli, Af Anna Engblom för ½ grafplats, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1880:
26 april, Af Sara Johansdotter för en ½ grafplats, 5 kronor
3 juli, Af E. V. Lidén för en grafplats, 10 kronor
10 november, Af Madame Frisendahl, Ås för ½ grafplats, 5 kronor

Det var alla gravplatser som såldes under perioden 1875 till och med 1880. Jag ska försöka att renskriva övriga från 1881 fram till 1898 då volymen tar slut.

Inga kommentarer: