onsdag 3 november 2010

Näsåkers gästgiveri 1847

I går när jag åkte hem från mitt arbete i Ramsele började jag lyssna på Sollefteå närradio. Det var Göran som pratade om gamla handlingar som hade anknytningar till gästgiveri. Han berättade bl.a. om skjutsdagböcker som delvis finns skannade hos SVAR. Skjutsdagböcker berättar vilka personer som åkt med hästskjuts från respektive gästgiveri och vart de skulle åka. Jag kände inte till att det fanns skannade skjutsdagböcker från vårt område, utan det var en glad överraskning. Göran berättade idag att de fanns i Västernorrlands läns landskanslis arkiv, serien Skjutsdagböcker (E IX b). Totalt fanns fyra volymer ur denna serie skannade. Jag började titta i en volym från 1847.

Hittade först en dagbok från mars 1847 (Västernorrlands läns landskanslis arkiv, Skjutsdagböcker., SE/HLA/1030003/E IX b/2 (1847), bildid: H0000684_00024--H0000684_00026) för gästgiveriet i Näsåker. Framsidan visar att man skjutsade till Rödsta som låg 1 1/4 mil nedströms efter Ångermanälven och till Mo som låg 3 ½ mil uppströms. Dagboken berättade bl.a. att bonden Eric Jonsson åkte den 6 mars från Edsele till Resele, assessor Liné åkte från Liden till Resele o.s.v. Totalt under månaden var det arton resor till eller från gästgiveriet. Gästgivaren P. Lidström intygade att uppgifterna var riktiga. P. Månsson hade också gjort en notering i dagboken att han besökt gästgivaregården och allt var i god ordning.

Genom att titta i dagböcker för flera gästgiverier kan man följa en persons resa genom landet. Om man t.ex. skulle resa från Ed till Backe reste man Ed->Rödsta->Näsåker->Mo->Backe. Jag försökte lista ut resvägen från Kramfors till Näsåker, men jag lyckades inte säkert. Det fanns säkert flera möjliga resvägar där.