lördag 30 oktober 2010

En fin räv

Idag när vi var i Forsnäs kom en räv upp på gården. Jag har aldrig sett en räv på så nära håll tidigare. Den satt bara 2-3 meter ifrån oss.

onsdag 20 oktober 2010

Silverkryckan

Idag fick jag av Göran Stenmark en intressant tidningsartikel ur Sollefteå-bladet från den 25 maj 1909. Artikeln handlar om häradsdomaren Josef Magnus Palin (stavas Pallin i artikeln) och hans gärningar som nämndeman och häradsdömare. För att visa sin uppskattning fick han en gåva i form av en käpp. På käppens silverkrycka fanns en inskription där det stod: "J. M. Pallin, från kamrater vid Resele häradsrätt".Följande stod i artikeln:
Häradsdomaren J. M. Pallin
Får emottaga en hedersgåfva af kamrater vid häradsrätten.
Den 10 d:s öfverlämnades till häradsdomaren J. M. Pallin, Ådalsliden, vid en enkel middag å Näsåkers gästgifvaregård en gåfva, bestående af en käpp med i silfverkryckan innefattad inskription: "J. M. Pallin, från kamrater vid Resele häradsrätt".
Härvid tolkade gästgifvaren Tenglund nämndens önskan, att han måtte mottaga denna gåfva som ett bevis på deras aktning och erkänsla för det oegennyttiga arbete han utfört under sin 31-åriga nämndemannatid och till ett bevis, att de ansågo som en heder att framgent få samarbeta med honom.
Djupt rörd tackade häradsdomaren för hedersbetygelserna och yttrade bland annat: "Jag har alltid ansett det som en plikt att sträfva för rätt och rättvisa. Anser därför såväl denna gåfva som medaljen jag fick för några år sedan som ett bevis på förståelse i detta. De yngre inom nämnden ha alltid visat mig aktning, hvarför jag tackar dem. Nu är jag gammal, och denna käpp skall bli mig ett stöd i ålderdomen, och jag skall alltid komma ihåg eder, kamrater, när jag bär den".
Som nämnden till stor del består af nykterister, dracks ingen skål, utan utbraktes ett entusiastiskt fyrfaldigt lefve!

Finns denna käpp kvar någonstans och vilken sorts medalj fick Josef Magnus? Någon som kan fylla ut denna historia lite mera?

Tack Göran för artikeln.

lördag 16 oktober 2010

Google Street View

Såg i tidningen idag att Google-bilen varit synlig i Junsele. En arbetskamrat till mig berättade för några veckor sedan att han sett den också. Han var precis hemkommen från älgskogen och hade tagit ur hunden/hundarna ur bilen när han i jägarmundering med håret på ända gick tillbaka till bilen. Då kom Google-bilen på hans gatan och fotograferade. Tyvärr finns det inga bilder utlagda ännu från hans gata så jag fick inte se min arbetskamrat via Google, men det kommer kanske senare.

Man kan via Google Street View åka förbi Näsåker på Riks-90. Jag har inte hittat några andra bilder från Ådals-Lidens församling ännu.

I bilden nedanför kan man åka förbi Näsåker genom att använda piltangenterna för navigering.Visa större karta

fredag 8 oktober 2010

Järnvägsstationer inom Ådals-Liden

Inom Ådals-Lidens församling har det funnits tre järnvägsstationer. Det är Näsåker, Åkvisslan och Betåsen. Jag har på nätet hittat uppgifter om att järnvägsstationerna i Näsåker och Betåsen invigdes 1923. Någon som vet när Åkvisslan invigdes? Var det 1923 också? Hur länge var dessa järnvägsstationer i bruk? Min farbror har bott i järnvägsstationen i Betåsen så länge jag kan minnas.

Jag åkte förbi i Åkvisslan för någon vecka sedan och tog några kort på järnvägsbron över Fjällsjöälven intill Åkvisslan och vad jag tror är den gamla järnvägsstationen. Stämmer det? Kortet på "järnvägsstationen" blev inget bra eftersom jag stod ute på vägen och tog kortet.
På Karin Wassdahls blogg finns ett äldre vykort från Åkvisslan. Där ser man den vilda forsen innan Fjällsjöälven blev reglerad på på 50-talet. Idag är det väldigt lite vatten som passerar under bron.

http://gammaltochnytt.blogspot.com/2006/09/vykort-kvisslan-fjllsjlven.html

På Murbergets hemsida hittade jag några fotografier från byggandet av järnvägen och bron vid Åkvisslan.

http://www.murberget.se/upptack/fotopost.aspx?foto=Fo-19990562

http://www.murberget.se/upptack/fotopost.aspx?foto=Fo-19990546

I Sollefteå bilddatabas på SVARs hemsida finns också ett antal kort från Åkvisslan, både på byggnader och på forsen. Där finns ett kort från början på 1900-talet, där ovanstående hus finns med.

Vy över Moflo

Äntligen har jag lyckats köpa ett vykort över Moflo på Tradera. Det verkar inte finnas så många vykort därifrån. Detta vykort är framtagen av Essy Edström, Bok- & Pappershandel.

Vilka hus ser man närmast på kortet?Någon som sett andra vykort ifrån Moflo?

måndag 4 oktober 2010

Folkräkning 1910 i Ådals-Liden

Nu finns folkräkningen från 1910 för Ådals-Lidens församling sökbar på SVARs hemsida. Förutom uppgifter om de personer som bodde där år 1910 kan man få fram en hel del spännande statistikuppgifter.

Statistiken visar bl.a. att det bodde 2324 personer i Ådals-Liden, fördelat på 1121 kvinnor och 1203 män. De äldsta personerna i församlingen var födda 1821. Det var Nils Olof Moberg i Rå och Hans Peter Westman i Omsjö.

Vanligaste yrke var skogsarbetare, totalt 216 personer. Näst vanligaste yrke var torpare, 113 personer. Man kan också t.ex. se att det fanns elva handlande inom församlingen. Genom att klicka på yrket ser man direkt namnen på dessa personer: Jakob Jakobsson på Prästbordet, Hans Westman i Omsjö, Nils Peter Isaksson i Rå, Erik Näsman i Ås, Hans Hamberg i Näsåker, Peter Olsson i Ås, Erik Peter Johansson i Häxmo, Hans Peter Hansson i Krånge, Erik Johan Lundström i Näsåker, Elisabet Johanna Hansson i Krånge, Hans Otto Lundin i Holafors.

Vanligast efternamn var Johansson, inte helt oväntat. Näst vanligaste efternamn var Lidfors. Eftersom efternamn saknas på alla som är inskrivna som barn i folkräkningen så visar inte rätt antalet på varje efternamn i församlingen.

Även Junsele och Resele finns sökbara i folkräkningen 1910 nu.

Sök vidare hos SVAR