söndag 31 januari 2010

Att skriva till kungs

Om man var för ung för att få gifta sig var man tidigare tvungen "att skriva till kungs" för att få tillstånd. Männen var tidigare tvungen att vara 21 år innan de fick gifta sig. Gränsen för kvinnor gick förmodligen vid 18 år, men det är jag inte säker på. Det var alltså hos regeringen som man beslutade om en vigseln skulle få genomföras eller inte. Högste chef i regeringen var kungen.

Av en slump så hittade jag i kväll ett dokument i Ådals-Lidens kyrkoarkiv där man skrivit till kungs för att få gifta sig. Det var torparesonen Nils Erik Molén i Holafors som ville gifta sig med Märta Helena Sundvall. Nils Erik var drygt 20 år fyllda. Han skulle fylla 21 år den 19 april 1887, men de var tvungna att gifte sig tidigare eftersom ett barn var på väg redan. Därför skrev Nils Erik till kungs. Den 10 december 1886 fattades beslut i ärendet på Stockholms slott. Följande stod i dokumentet:

Kongl. Majts
Utslag på den af Nils Erik Molén i Holaforss i underdånighet gjorda ansökning att, ehuru sökanden, som är född den 19 April 1866, ännu icke uppnått den för giftermåls ingående i lag stadgade ålder, Kongl. Majt likväl täcktes i nåder tillåta att sökanden finge ingå äktenskap; hvartill sökandens föräldrar torparen Anders Peter Molén och Magdalena Persdotter lemnat samtycke; Gifvet Stockholms slott den 10 December 1886.
Kongl. Majt har i nåder låtit föredragas ofvanberörda underdåniga ansökning och vill i nåder tillåta sökanden att, utan hinder deraf att han icke ännu uppnått tjugoett års ålder, träda i äktenskap. Det vederbörande till underdånig efterrättelse lände.

Oscar

Dokumentet är alltså egenhändigt undertecknat av kung Oscar II och även av Nils von Steyern (chef för justitiedepartementet) och Herman Rothlieb.

Nils Erik och Märta Helena gifte sig den 30 januari 1887, knappt två veckor innan första barnet föddes.

Dokumentet kan läsas i sin helhet på SVAR's hemsida. Källan till dokumentet är Ådals-Lidens kyrkoarkiv, Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken, SE/HLA/1010236/H I/1 (1868-1900), bildid: A0021624_00036.

söndag 24 januari 2010

Gammal cider-etikett

För någon vecka sedan fanns åter några etiketter från Åsanders bryggeri i Näsåker ute till försäljning på Tradera. Jag bjöd på en av dem och fick köpa den. Efter köpet hade jag lite kontakt med försäljaren och han berättade att det fanns etikettsamlare som skrev till olika bryggerier runt om i Sverige och bad om exempel på deras etiketter. På detta sätt hamnade förmodligen denna cider-etikett i Stockholm. Nu har den återbördats åtminstone till Ångermanland.

En krigisk gubbe

Jag hittade en rolig artikel i Sollefteå-bladet från år 1897. Jag har dock inte lokaliserat den krigiska gubbe som fanns då i min hemby Forsnäs. Så här löd artikeln:

En krigisk gubbe. I Forsnäs by i Ådals-Lidens socken finnes en gubbe på mellan 60-70 vintrar som har tagit sig före, att excercera sina söner och mågar för att icke säga döttrar och göra dem till riktiga fosterlands försvarare. Hvarje lördags- och söndagskväll är han ute med sitt kompani på fällttjenstöfningar, och mötas då några civila, som ej äro kvicka att springa, så läggas de till marken, om icke med nutidens krigsrustningar, så med störar och påkar alldeles som i "den gamla, goda tiden".

För icke länge sedan hade gubben en försökmobilsering, som artade sig fullkomligt väl, till heder för åldermannen.

Kommer en religions predikant till byn, då är gubben så nykter, helig och fläckfri, att en klentrogen i första hand skulle tro, att det vore den, om hvilken Moses och profeterna hafva talat, skriver en meddelare till denna tidning.


torsdag 21 januari 2010

Näsåkers centrum

Förra veckan fanns det ett fint vykort över några byggnader i Näsåker. Tyvärr missade jag att bjuda på vykortet (jag var på 40-års kalas hos grannen), men jag sparade ändå ned bilden från Tradera. På bilden ser man Turisthotellet (i mitten), Hotell Gästis (till vänster nere) och Essys Edströms affär (till vänster uppe). Huset till höger om Turisthotellet var det café i om jag inte är alldeles ute och cyklar. Någon som vet mera om detta?

tisdag 5 januari 2010

Kort från Vagnede, Ramsele

Jag måste visa detta vykort från Vagnede, Ramsele, trots att det inte har något med Ådals-Liden att göra. Jag köpte detta på Tradera, men vad jag inte visste då var att jag hade budgivningen med min bror om det. Någon hade bjudit 35 kronor för detta, vilket också var utgångspriset. Jag tyckte det var för billigt att få detta gamla vykort för 35 kronor. Yvkortet var daterat 1902.
Jag bjöd först 60 kronor, men jag låg ändå under högsta budet på vykortet. Därefter bjöd jag 100 kronor, men låg fortfarande under högsta budet. Då var jag väldigt tveksam till att bjuda något mer, men till slut bjöd jag 110 kronor och fick vykortet. Mats hade lagt in 106 kronor som sitt högsta bud. Några timmar senare fick jag ett meddelande från Mats via MSN. Han frågade om jag bjöd över honom på vykort ifrån Ramsele. Jag blev mycket snopen då, eftersom jag inte kände igen hans användarnamn på Tradera. Han kunde alltså fått detta vykort för 35 kronor, istället för 110 kronor som jag bjöd. Jag sa då till Mats att det var nära att han fått det för 100 kronor. Jag tänkte först inte bjuda över det, men gjorde det till slut.

Yvkortet är skickat av en Elias V. Johansson till fröken Ellen Gustafsson i Berget, Äskekärr. Det är poststämplat den 23 december 1902 i Ramsele.

fredag 1 januari 2010

En spännande upptäckt, del 2

Jag berättade förra månaden om en upptäckt i delstaten Washington i USA. Mårten Viktor Johansson från Moflo hade åkte till Amerika 1911, och blev senare dödförklarad i Sverige. Med hjälp av olika register i USA hittade jag en Martin Johnson som avled 1934, som troligtvis är samma person. Jag skickade i samma veva en fråga till Washington State Library om de kunde hitta information i någon lokal tidning när denne Martin Johnson dog. I dag fick jag svar ifrån dem. Följande hade de hittat.

Johnson, Martin - Age 61 years. Passed away Sept. 10 at a local hospital. His home was at W1811 Main ave. Survived by 1 daughter. Virginia of Alberta, Canada. 1 daughter and 3 sons in Sweden. Funeral arrangements are beging cared for by the COX'S MISSION FUNERAL HOME, N1322 Monre st.

Dödsruna är hämtad ifrån tidningen Spokesman Review av den 11 september 1934.

Mårten Viktor hade sju barn hemma i Sverige, varav ett barn dog strax innan tre års ålder. Övriga barn levde till vuxen ålder. Av dessa barn var det tre döttrar och tre söner. Jag har inte hittat ännu att något av barnen emigrerade till Kanada. Alla dessa sex barnen har jag dock hittat avlidna i Sverige mellan 1965 och 1990.