tisdag 28 oktober 2014

Aftonbladet 1849-10-30

Följande "artiklar" är hämtade ur Aftonbladet den 30 oktober 1849.

"Hernösandsposten" berättar följande, om några vid Brådö forss af Ångermanelfven anträffade hällristningar:

"Såsom anmärkningsvärdt anföra vi nedanstående hemtadt ur protokollet vid i år hållen prostvistitation i Lidens församling af Resele pastorat.
Midt i Nämnfossen vid Brådö kronoforss, der hufvudgrenen af Ångermanelfven störtar sin väldiga vattenmassa utföre en betydlig höjd nedanföre Lidens kyrka, är vid mindre vattenhöjd synlig en berghälla, kallad Brådöhällan, i hvilken en mängd figurer finnas inhuggna, föreställande renar, elgar, samt spår efter trädskodda menniskofötter m.m. Dessa hällristningar som troligen äro bland de nordligaste inom landet, äro förtjente af en närmare undersökning, så mycket mer, som man inom Resele ej saknar lemningar och kännemärken, som vittna om skeppsfart i fordna tider inom denna högt belägna trakt."

- Uti samma blad läses följande kuriösa berättelse:

"Äfven afgafs vid nämnde visitation om ett märkvärdigt naturförhållande en berättelse, som af flere de anseddaste bland socknemännen bestyrktes och bekräftades. Sedan nemligen en gammal dräng vid namn Anders Andersson, dertill drifven af fattigdom och uselhet, vid 68 års ålder ändat sitt lif genom hängning den 8 Maj 1848, inträffade till allas förundran att en invid Moflo by stående större frisk och frodig gran, som af den olycklige för sjelfmordets föröfvande begagnats, inom den korta tiden af tvenne månader derefter befanns i grund förtorkad, så att äfven trädets bark börjat lossna och förtorka. Någon yttre åverkan å trädet fanns icke."

söndag 26 oktober 2014

Emigration: Maria Perpetua Lidholm

Maria Perpetua Lidholm föddes den 13 mars 1879 i Lidgatu som dotter till bonden Hans Peter Hansson Lidholm och hans hustru Maria Helena Norén. Jag har bara sett namnet Perpetua två gånger hittills inom Ådals-Lidens församling. Perpetua var ett helgon i bland annat den romersk-katolska kyrkan. Hon dog martyrdöden p.g.a. sin kristna tro år 203.

Maria avreste 1899 från Trondheim med skeppet Tasso. Hon skulle åka till Mora i Minnesota. Sedan tidigare hade hon en farbror som bodde i Brunswick i närheten av Mora. Maria åkte sedan vidare med skeppet Sardinian från Liverpool till Quebec. Handlingar vid inresan till Quebec visar att hon skulle åka till sin farbror Johan Augus.

Hon gifte sig 1902 i Richardson, Polk county, Wisconsin med Nels Peter Anderholm. Han var född 1878 i New York av svenska föräldrar. Familjen bodde på ganska många olika platser, huvudsakligen i Minnesota och Nels Peter skrevs ofta som maskinist på en ånggrävsskopa. År 1905 återfinns de i Cloquet city, Carlton county. Åren 1910 och 1920 återfinns de i Hibbing, Stuntz township, S:t Louis county. 1930 bodde de i Ridgefield, Bergen county, New Jersey. I census 1940 bodde de i Brunswick township, Kanabec county, där Nels Peter var bonde. Han dog samma år i Isanti county. Maria levde till 1961 då hon dog i Kanabec county.

De fick fyra barn som jag har hittat, tre döttrar och en son. Sonen som också hette Nels Peter bodde kvar på farmen och förblev ogift. Dottern Neta gifte sig med Steven Chounard som hade en slipsaffär. De bodde i S:t Louis county och fick fem barn tillsammans. Tyvärr dog Neta strax efter att hennes femte barn fötts år 1931 troligtvis av tuberkulos. Dottern Hulda Karolina var gift två gånger, först Eisgrau, sedan Estel. Hon levde tills hon var 103 år gammal. Yngsta dottern hette Ruth Helen och hon gifte sig med John Stephen Brennan.

Jag har fått låna några kort från Jeanine Reckinger i USA, bl.a. ett föreställande Nels Peter och Maria, äldsta barnen Neta och Hulda. Tack så mycket för lånet.