fredag 2 oktober 2020

Hemförlovad i tredje klass

Vid sammanträde med Ådals-Lidens skolråd den 29 februari 1920 finns följande noterat under paragraf 3.

Z. Nordin i Forsnäs hade hemstält att hans dotter Lilly skulle få afgå från skolan i tredje klass och som hon ansågs ha erforderliga kunskaper och dertill ömmande omständigheter i familjen beslutade skolrådet bifalla hans begäran.

Lilly Nordin var min mormor och Zakarias Nordin min mormors far. Min mamma har berättat att mormor fick hoppa över en klass, men här ser det ut som hon fick sluta skolan i förtid. Med tredje klass ansågs tredje klass i folkskolan. Man gick först två år i småskolan. Hon var 12 år gammal vid tillfället och fick förmodligen sluta skolan i femte klass och slapp gå sjätte klass.

Har ett betyg från 1917-18 där mormor går i första klass i folkskolan. Hon hade bara fem dagars giltig bortavaro på hela vårterminen, och var närvarande totalt 117 dagar. Hon var flitigast (sett till antalet dagar) av alla tillsammans med grannflickan Ingeborg Hedin.  De fick betyg i uppförande, flit, kristendomskunskap, modersmålet, räkning, naturkunnighet, geografi, historia, teckning, välskrivning, sång och gymnastik/lek. Enligt dagboken var de fjorton barn från klass 1 till klass 5. Barnens namn med stavning ur dagboken: Margareta Larsson, Lisa Forslund, Algot Persson, Axel Mäler, Gerda Hedin, Nils Lidén, Lilly Nordin, Rut Rystet, Svea Rystet, Nanna Lidén, Ingeborg Hedin, Bror Forslund, Johan Larsson och Artur Persson.

Mormor hade ett skolkort som måste vara från 1917-18, eftersom de identifierade barnen stämmer bra överens med listan ovan. Jag har tidigare lagt ut kortet här:

https://adals-liden.blogspot.com/2009/07/klassfoto-fran-forsnas-skola.html

Lärarinnan hette enligt dagboken Helga Karolina Maria Norberg, men jag kan ju inte säga säkert att det är hon på kortet. Hon var född 1876 i Alsens församling i Jämtlands län. Hon inflyttade 1915 från Sorsele till Forsnäs. 1919 flyttade hon till Sörmoflo där hon bodde kvar till 1923. Därefter bodde hon i Moflo. År 1936 flyttade hon till Umeå stadsförsamling där hon också senare avled 1947. Hon förblev ogift hela livet. Helga Karolina Maria kan alltså varit verksam som lärarinna i ungefär 19 år inom församlingen, vilket var ovanligt på den tiden.

Hittade en passande bild på mormor och hennes far. Kanske på väg till eller från skolan.