onsdag 13 juni 2012

Jordbruksstatistisk lokalundersökning

Mellan 1913 och 1920 gjordes en s.k. lokalundersökning hos samtliga jordbruksfastigheter i Sverige om areal, ägoslag, utsäde, skörd och antal husdjur. År 1915 var turen kommen till Ådals-Lidens församling. Undersökningen genomfördes av medarbetare från Hushållningssällskapet. De besökte personligen många av dessa fastigheter och samlade in uppgifterna. Detta material håller på att skannas just nu av SVAR.

Jag tittade idag i materialet och hittade både min mormors far och min mormors farfar där. Nedan följer ett utdrag av de uppgifter jag hittade:

Zakarias Emanuel Nordin, ägare av 1/4 seland i Forsnäs. Han besöktes personligen den 10 augusti 1915. Han var då ägare av 1 arbetshäst (vallack), 1 tjur, 3 kor, 2 kalvar, 5 baggar och tackor, 3 lamm, 4 getter, 1 gödsvin och 8 höns. Han hade bl.a sått 200 kg korn på 0,80 hektar och fått 1 300 kg i skörd. Han hade även satt 110 kg potatis och fått 660 kg vid upptagningen. Nio hektar användes för höskörd och det gav 9000 kg hö, vilket motsvarar cirka 45 hässjor.

Hans fader, Hans Nordin, skrevs som brukare av hemman 1:13 i Forsnäs om 1 seland. Hans hade besök dagen innan den 9 augusti. Han var ägare av 1 arbetshäst (sto), 3 kor, 3 ungnöt, 1 kalv, 4 baggar och tackor, 4 lamm, 4 getter. Han hade också sått 200 kg kilo, men fick bara 720 kg tillbaka. När det gäller potatis hade han satt 200 kg och fick hela 1500 kg tillbaka. Bara fyra hektar användes för hö, men fick 10 000 kilo tillbaka.

Jag tycker skörden av korn, potatis och hö varierade mycket mellan dessa två undersökningar. Fastigheterna låg mitt emot varandra på var sin sida om älven. Jag tror inte dessa siffror är så exakta, utan att man kanske uppskattade lite där.

Totalt finns omkring 400 lokalundersökning för fastigheter inom Ådals-Lidens församling, så det är ett digert material att söka.
onsdag 6 juni 2012

En dragspelsstöld i Näsåker

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet gavs en häfte ut som kallades för Polisunderättelser. Den innehöll information om olika polisärenden, t.ex. rymda personer, begångna brott etc. Här kan man hitta mycket spännande information. Många årgångar finns digitaliserade och kan köpas på cd-skiva.
Fick för några dagar sedan en artikel från 1920 av min bror Mats. Tack så mycket. Har någon hört talas om denna historia?

Nr 267 Polisunderrättelser Tisdagen d. 16 Növember 1920

Artisten Fr. Nitshe från Hälsingborg har anmält, att han 7/11 kl. 10 —11 på aftonen utanför sin tillfälliga bostad i Näsåker, Ådalslidens s:n, bestulits på ett brunt treradigt dragspel med aluminiumbeslag, benknappar och bärrem, v. 350 kr.; en brun trälåda inneh. div. papper och 3 för honom utfärdade uppehållsböcker samt en brun pappersbox inneh. div. matvaror. Tjuven okänd. Medd. av landsf. Svensson i Resele distrikt, adr. Resele.

söndag 3 juni 2012

Ytterligare läskedrycksetiketter

Jag har fått tag på ytterligare två läskedrycksetiketter från Åsanders läskedrycksfabrik i Näsåker. Någon som känner till drycken Sport?