onsdag 13 juni 2012

Jordbruksstatistisk lokalundersökning

Mellan 1913 och 1920 gjordes en s.k. lokalundersökning hos samtliga jordbruksfastigheter i Sverige om areal, ägoslag, utsäde, skörd och antal husdjur. År 1915 var turen kommen till Ådals-Lidens församling. Undersökningen genomfördes av medarbetare från Hushållningssällskapet. De besökte personligen många av dessa fastigheter och samlade in uppgifterna. Detta material håller på att skannas just nu av SVAR.

Jag tittade idag i materialet och hittade både min mormors far och min mormors farfar där. Nedan följer ett utdrag av de uppgifter jag hittade:

Zakarias Emanuel Nordin, ägare av 1/4 seland i Forsnäs. Han besöktes personligen den 10 augusti 1915. Han var då ägare av 1 arbetshäst (vallack), 1 tjur, 3 kor, 2 kalvar, 5 baggar och tackor, 3 lamm, 4 getter, 1 gödsvin och 8 höns. Han hade bl.a sått 200 kg korn på 0,80 hektar och fått 1 300 kg i skörd. Han hade även satt 110 kg potatis och fått 660 kg vid upptagningen. Nio hektar användes för höskörd och det gav 9000 kg hö, vilket motsvarar cirka 45 hässjor.

Hans fader, Hans Nordin, skrevs som brukare av hemman 1:13 i Forsnäs om 1 seland. Hans hade besök dagen innan den 9 augusti. Han var ägare av 1 arbetshäst (sto), 3 kor, 3 ungnöt, 1 kalv, 4 baggar och tackor, 4 lamm, 4 getter. Han hade också sått 200 kg kilo, men fick bara 720 kg tillbaka. När det gäller potatis hade han satt 200 kg och fick hela 1500 kg tillbaka. Bara fyra hektar användes för hö, men fick 10 000 kilo tillbaka.

Jag tycker skörden av korn, potatis och hö varierade mycket mellan dessa två undersökningar. Fastigheterna låg mitt emot varandra på var sin sida om älven. Jag tror inte dessa siffror är så exakta, utan att man kanske uppskattade lite där.

Totalt finns omkring 400 lokalundersökning för fastigheter inom Ådals-Lidens församling, så det är ett digert material att söka.
2 kommentarer:

Joakim sa...

Hej Magnus,

Mycket intressant!
Jag försöker hitta detta på SVAR men hittar det inte. Kan du vägleda? Eller har det ännu inte publicerats?

Mvh/Joakim

Magnus Johansson sa...

Hej Joakim,

Materialet publiceras allt eftersom, men det finns ingen särskild länk ännu för materialet. Man får söka efter materialet via Arkiv-sök tills vidare.

För att hitta volymen för Ådals-Liden så kan du använda nedanstående länk:

http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=B0002315_00001

Hälsningar
Magnus