fredag 22 februari 2008

Gravplatser 1881-1890

Nu kommer fortsättningen på gravplatser i Ådals-Liden för tiden 1881-1890. Finns några av dessa gravplatser kvar på kyrkogården?

Sålda gravplatser år 1881:
9 maj, Af Henr. Jak. Lidfors, Rå för en half grafplats, 5 kronor
13 augusti, Af J. P. Westin, Westanbäck för en half grafplats, 5 kronor
15 oktober, Af Joh. Pet. Olsson, Å för en half grafplats, 5 kronor
22 oktober, Af P. Tänglund, Lidgatu för en half grafplats, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1882:
29 juni, af Mårt. Lidmark i Westanbäck ½ grafpl., 5 kronor
22 juli, af Per Andersson i Forssås 1 hel grafpl., 10 kronor

Sålda gravplatser år 1883:
29 januari, af Bond. Hans Persson i Hexmo 1, 10 kronor
21 april, af Insp. F. G. Johansson i Näsåker 1, 10 kronor
29 april, af Enk. Gertrud Enqvist i Prestbolet ½, 5 kronor
29 april, af Bond. And. Svensson i Söderforss ½, 5 kronor
12 maj, af Bond. Hans Pet. Westin i Moflo ½, 5 kronor
15 juni, af Fdtge Olof Nilsson i Näsåker ½, 5 kronor
9 augusti, af Fdtge N. A. Stenmark i Söderforss ½, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1884:
17 november, af Fakt. J. P. Sjödin i Lidgatu, 10 kronor

Sålda gravplatser år 1885:
2 januari, af Bond. Er. Pet. Lidström i Näsåker 1 hel, 10 kronor
26 februari, af Fdtgr. Anders Hansson i Moflo 1 hel, 10 kronor
22 april, af Bond. Nils And. Persson i Lidgatu 1 hel, 10 kronor
26 april, af Bond. Nils Mik. Lidforss i Rå 1 hel, 10 kronor
27 april, af Enk. Andr. Tenglund i Rå sterbhus ½, 5 kronor
27 april, af Skrädd. N. A. Hägglund å Prestbolet ½, 5 kronor
13 juni, af Gästgifv. H. Näsström i Näsåker ½, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1886:
27 juli, f. Gästgifvaren Per Lidströms Enka i Näsåker ½, 5 kronor
3 augusti, Enkan Maria Lidholm i Näsåker ½, 5 kronor
3 augusti, afl. Anna Stina Bergforss i Näsåker ½, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1888:
5 juni, af Tilda Näsman i Åhs ½ plats, 5 kronor

Sålda gravplatser år 1889:
11 augusti, af Bond. Henr. Joh. Hansson i Krånge 1 hel, 10 kronor

Sålda gravplatser år 1890:
24 april, af Bond. Hans Söderström i Krånge ½ plats, 5 kronor
3 maj, af Arb. Jon Henriksson i Näsåker ½ plats, 5 kronor
3 maj, af Arb. Karl Bengtsson i Näsåker ½ plats, 5 kronor

Det var alla sålda gravplatser under 1881 till 1890. Återkommer med åren 1891 till 1898 lite senare.

Inga kommentarer: