tisdag 21 april 2009

Gamla sågar i Ådals-Liden

Förra året tittade jag en del i mantalslängderna för Ådals-Liden för perioden 1800-1867. Där gjorde jag en upptäckt som jag inte kände till så mycket om vid tillfället. Det fanns sågar i nästan varenda by inom församlingen. Totalt fanns det 19 stycken sågar år 1867 utspridda över hela församling ifrån Forsnäs på gränsen intill Ramsele församling till Omsjö på gränsen emot Anundsjö församling. Åtta av dem var grovbladiga sågar och tio var finbladiga sågar. Sågen i Holafors har ingen anteckning om det är en grov- eller finbladig såg.

* Elggårdsbackensgrofbladiga såg - Betåsen, ägare Olof Ersson
* Thunsjöbäckens finbladiga såg - Forsås och Häxmo, ägare Forsås och Häxmo byamän
* Forssås finbladiga såg - Forsås, ägare Byamännen
* Fransåsens grofbladiga såg - Fransåsen, ägare Byamännen
* Forssnäs grofbladiga såg - Forsnäset, ägare Byamännen
* Häxmo grofbladiga såg - Häxmo, ägare Byamännen
* Holaforssens såg - Holafors, ägare Byamännen
* Jansjöns grofbladiga såg - Jansjö, ägare Byamännen
* Sundmo o Sörmoflo finbladiga såg - Sundmo och Sörmoflo, ägare Krånge och Sundmo byamän
* Krånge och Åhs finbladiga såg - Krånge och Ås, ägare Hans Pehrsson i Häxmo och Hans Häggquist i Ås
* Lidgatu finbladiga såg - Lidgatu, ägare Byamännen
* Moflo finbladiga såg - Moflo, ägare Byamännen
* Näsåkers och Kläpps finbladiga såg - Näsåker och Kläpp, ägare Byamännen
* Omsjö grofbladiga såg - Omsjö, ägare Byamännen
* Rå finbladiga såg - Rå, ägare Byamännen
* Söderfors grofbladiga såg - Söderfors, ägare Byamännen
* Westanbäcks finbladiga såg - Västanbäck, ägare Byamännen
* Åhs grofbladiga såg - Ås, ägare Byamännen
* Nämnforsens finbladiga såg, ägare Handl. Trolle och P. Engman

Om det finns någon som har gamla kort på någon av dessa sågar skulle det vara intressant att lägga ut dem här.

2 kommentarer:

Karin sa...

Birger Sidén har skrivit ett kapitel om "Timret, flottningen och sågen" i sitt häfte om Holaforsen.

Där står (och nu citerar jag) "Kvarnen i Vigdaån var en sågkvarn, och som brukligt var bland bönderna var det en grovbladig såg med endast en sågram". Foto finns i häftet på Lasele gamla sågkvarn. (sidan 65)

smulan sa...

I Sollefteå bilddatabas finns ett par gamla bilder av sågverk, av vilken byasågen vid Skällån i Västanbäck bör vara av gammalt datum. (Fotot finns även i Ådalslidens hembygdsbok (1970) sid.65)

I Omsjö låg bysågen nedanför Omsjödammet efter Ottjärnån.

Fransåsens bysåg låg nedanför Vigdsjödammet i Vigdån. Det finns rester kvar av den sågen, säger Kenneth.

Anita