onsdag 1 april 2009

Lidforsska arvet

I helgen fick jag några artiklar ur tidningen Svensk-Amerikanska Western av en kollega på Riksarkivet. Tack Claes-Göran. Artiklarna hade alla anknytningar till Ådals-Liden. En artikel var ifrån den 19 maj 1910 och den handlade om arvet efter Erik Magnus Lidfors i Granvåg, Sollefteå. Här kommer artikeln i avskrift:

En testamentshistoria. Under före-
gående år afled i Granvåg i Sollefteå
socken hemmansegaren Erik Magnus
Lidfors, efterlämnande en förmögen-
het af omkring 200,000 kr. L., som vid
sin död var försatt i omyndighetstill-
stånd, hade enligt ett tidigare upprät-
tadt och vederbörligen lagfaret testa-
mente stipulerat, att hans kvarlåten-
skap skulle tillfalla f. hemmansägaren
Jonas Sellstedt i Hoting, förut bosatt i
Fanbyn, Sollefteå socken.
Emellertid hemkom på nyåret från
Amerika en släkting till Lidfors, arbe-
taren Petter Magnus Lidfors från Häx-
mo i Ådalslidens socken, för att, en-
ligt egen uppgift, lyfta sin del af arf-
vet. Denne lät nu vid Sollefteå tings-
lags häradsrätt anställa vittnesförhör
för styrkande af sin rätt till del i den
efterlämnade förmögenheten.
Vid senaste Sollefteåting hördes så-
som vittnen arbetaren A. J. Andersson
från Klofsta i Multrå socken och hand-
landen E. N. Molin från Rå i Ådals-
lidens socken. Enligt deras vittnes-
mål skulle af den Lidforsska förmö-
genheten hälften eller 100,000 kr. till-
falla ofvannämnde Per Magnus Lid-
fors och återstoden delas mellan den
aflidnes öfriga släktingar.
Saken har nu emellertid fått en upp-
seendeväckande vändning. Efter an-
gifvelse af lasarettssysslomannen G.
Clarin, Sollefteå, syssloman i Sell-
stedts sedan flere år ännu pågående
konkurs, påbörjades nämligen polis-
undersökning af kronofogde T. Öd-
mark, och denna undersökning har
efter förhör med de misstänkta re-
sulterat däri, att såväl Lidfors som
vittnena Andersson och Molin anhöl-
los och efter nytt förhör häktades för
menedsbrott.
De häktade införpassades till läns-
fängelset i Hernösand i afbidan på
rannsakning inför Sollefteå tingslags
häradsrätt.

Erik Magnus Lidfors dog ogift den 12 maj 1909 i Berg, Sollefteå sn. Han var skriven som hemmansägare där och dog av hjärtförlamning. Han var då endast 34 år gammal. Erik Magnus var född i Sollefteå 1874 som son till Erik Magnus Lidfors, född 1839 i Ådals-Liden sn. Per Magnus Lidfors var kusin till Erik Magnus den yngre som troligen var enda barnet i sin familj.

Vid tillfälle ska jag söka lite i svenska tidningar för att se om denna historia finns omnämnd där också.

12 kommentarer:

Anita sa...

Mycket intressant artikel!

Som du vet var Erik Magnus d.ä. en äldre bror till Nils Mikael Lidfors f 1840 (Kenneths fmf). Erik Magnus och Nils Mikael fick ärva var sin halva av hemmanet i Rå. Erik Magnus sålde sin halva och flyttade 1872 till Sollefteå.

Vet du vem Per Magnus Lidfors (kusinen) var son till?

Hälsningar Anita

Anita sa...

Tillägg: 200.000 på den tiden var enormt mycket pengar! Hur kunde familjen Lidfors blivit såå förmögna, kan man undra.....

Får du nys om mera detaljer i denna pikanta historia - berätta gärna! :)

Magnus Johansson sa...

Hej Anita,

Följande uppgifter har jag om Per Magnus Lidfors:

Per Magnus Lidfors var född den 25 april 1872 i Häxmo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig 1903 med Brita Moberg. Hon var född 1877 i Skorped sn. Per Magnus var hemmansägare i Häxmo nr 1, Ådals-Liden sn (1 1/4 seland). År 1904 emigrerade familjen till Kanada. De avreste 24 juni 1904 från Göteborg med destination Edmonton. Den 29 juni åkte familjen från Liverpool med skeppet Baltic och de anlände 8 juli 1904 till Ellis Island. Inresehandlingarna visar att de skulle åka till vännen Zach Sundqvist i Burnt(?) Lake, Edmonton, Alberta, Kanada. Magnus gjorde en resa hem omkring 1912. Han återvände den 4 oktober 1912 då han avreste från Göteborg med destination Quebec. Familjen flyttade efter några år till Seattle, Washington, USA och därefter till Portland, Oregon, USA. Brita, eller Bertha som hon kallades i USA, dog den 8 augusti 1954. Per Magnus dog den 12 mars 1955 i Gresham, Oregon.

Barn:

August Fritiof Tage (Fred August) Lidfors, född den 1 juni 1903 i Häxmo, Ådals-Liden sn. Han dog den 17 augusti 1952.

Harold Bert Lidfors, född den 26 april 1908 i Seattle, Washington, USA. Han gifte sig den 20 juni 1931 i Vancouver, Washington, USA med Nora E Foley. Hon var född den 26 september 1909. Harold dog den 10 juni 1984 i Seaside, Oregon. Nora dog i januari 1993 i Seaside, Oregon.

Alfa Lidfors, född den 10 oktober 1915 i Portland, Oregon. Hon var gift med Richard Shaw. Hon dog den 17 december 1995 i Portland, Oregon.

Alta Lidfors, född den 10 oktober 1915 i Portland, Oregon. Hon dog i oktober 1926 av difteri.

Jag har fått kompletterande uppgifter om familjen från Harolds son.

Per Magnus var son till Olof Peter Lidfors, f. 1841. Han verkar inte återvänt till USA förrän 1912. Kanske han fick sitta i fängelse .

Anita sa...

Jag funderade på denne Per Magnus också, men får inte riktigt ihop det tidsmässigt när han borde ha varit i Sverige..

I artikeln står att: "emellertid hemkom på nyåret (dvs 1909-1910 eftersom artikeln skrev 1910.. min not.) från Amerika en släkting till Lidfors, arbetaren Petter Magnus Lidfors från Häxmo i Ådalslidens socken."

I ditt inlägg ovan (och på din hemsida) står att Per Magnus reste hem till Sverige 1912 och reste tillbaka till Amerika samma år..

Reste Per Magnus till Sverige även nyåret 1910-11?

Ps. Du kanske känner till att fadern till Per Magnus, Olof Peter Lidfors f 1841, dömdes 1890 till ett års fängelse för förfalskning?

Hälsningar Anita

Magnus Johansson sa...

Jag har inte tidigare haft någon uppgift om när Per Magnus Lidfors åkte hem, bara när han åkte tillbaka. Därför hade jag skrivit att han reste hem omkring 1912. Jag kunde inte tro att han skulle vara 2-3 år i Sverige.

Jag har sett noteringen om förfalskning på Olof Peter, men jag vet inte om jag läst domstolshandlingarna.

Hälsningar
Magnus

Anita sa...

Hej igen Magnus!

Jag har nu (äntligen) fått bouppteckningen efter Erik Magnus Lidfors född 1874.
Jag finner det märkligt att det inte står någonting om att Erik Magnus var omyndigförklarad i bouppteckningen?? Det står desutom att sterbhusdelägarna var hans farbröder och fastrar.

Hur kan ett testamente finnas om det inte står nämnt i bouppteckningen?

Per Magnus avled vid 35 års ålder. Det luktar lite mygel om det här arvet som gick till en helt utomstående människa...

Magnus Johansson sa...

Hej Anita,

Hur länge har du fått vänta på bouppteckningen? Det var ju länge sedan du skrev att du skickat efter den. Jag hade ju kunnat skannat och mailat den åt dig istället.

På andra raden i bouppteckningen står det att Erik Magnus är omyndigförklarad. Längre ner på tredje raden ifrån slutet står att förmyndaren heter Jakob Hagström i Granvåg och är kommunalstämmoordföranden. Han har tydligen 150 000 kronor innestående hos denne Hagström enligt bouppteckningen.

Jag var faktiskt i torsdags på Landsarkivet och sökte lite bland domstolsprotokollen. Mats hade tidigare varit ned och då kopierat över 70 sidor domstolshandlingar rörande Per Magnus Lidfors åtal för mened. Jag hittade säkert lika många sidor ytterligare, alltså säkert 150 sidor totalt för att döma i detta fall. Jag har fotografierat sidorna, men det är ingen lättläst text så det är inget man plöjer igenom enkelt. Jag tänkte jag skulle försöka skriva ihop ett nytt blogginlägg om detta, men jag har inte hunnit det ännu.

Jag fick dock fram att han dömdes till 2 år och 6 månaders fängelse. Dock står det att han blev försatt på fri fot efter cirka 10 månader, men ändå var han kvar i Sverige ytterligare 1,5 år innan han åkte. Jag måste söka vidare på detta.

Jag har även mailat till ett barnbarn till Per Magnus och berättat om detta. Hans pappa hade berättat att Per Magnus var hem under 1910-talet och varit borta ganska länge, men denna historia hade han inte hört alls.

Hälsningar
Magnus

Anita sa...

Magnus! Ursäkta, jag läste oerhört slarvigt när jag läste genom bouppteckningen igår! :( Visst står det att Per Magnus är omyndigförklarad! Och vem förmyndaren är står också. Suck..
Tack Magnus för rättelsen!

Jag tycker fortfarande det är märkligt att Erik Magnus upprättade ett testamente. Först och främst var han ganska ung när han avled och dessutom var han omyndigförklarad. Idag får inte omyndigförklarade personer skriva ett testamente. Var det möjligt på den tiden?

Jag talade med Landsarkivet om testamentet (min förfrågan i våras hade kommit bort i hanteringen..) Landsarkivet tyckte att det var konstigt att inte testamentet nämns i bouppteckningen och att det inte fanns med bouppteckningen.

Det skulle bli ganska kostsamt att forska vidare om detta, så jag lät det bero så länge...

Det ska bli spännannde att läsa din nya inlägg om det "lidforsska arvet".

Sommarhälsningar Anita

Anonym sa...

Intressant! Jag heter Peter Lidfors, och haft planer på att börja släktforska(Men tråkigt nog har det inte blivigt av). Men något arv eller någon förmögen släkting har jag inte hört talas om. Jag ska kolla upp detta och se om det är någon släckt till mig.

Magnus Johansson sa...

Hej Peter,

Om du har kopplingar till Ådals-Liden så är det troligt att du är släkt med denna Lidfors-släkt ifrån byn Rå. Det finns även en annan släkt som är ifrån Forsås på andra sidan Ångermanälven.

Hälsningar
Magnus

Unknown sa...

Hej Magnus,

Intressant artikel. Skulle du kunna skanna in bouppteckningen och maila den till epost: lidforss@yahoo.com. Tack!

MVH
Hans Lidforss

Anita sa...

Sent omsider.. Jag har fått utskrivet det mesta från den här rättegången. Intressant läsning som även innehåller vittnesmål av ett flertal namngivna näsåkersbor.