söndag 23 oktober 2011

Erik Magnus Lidfors, f. 1874

Jag har tidigare berättat om arvet på drygt 175 000 kronor efter Erik Magnus Lidfors som blev en rättegångssak omkring 1909-1910. Idag hittade jag några andra artiklar från 1895 som handlar om Erik Magnus och hans mamma Katarina Lidfors. Erik Magnus blev nämligen anklagad för att ha mördat sin egen mor.

Om man läser kyrkoböckerna för byn Fanby i Sollefteå församling där familjen Lidfors bodde hittar man inga uppgifter omkring denna händelse. Fadern Erik Magnus dog 1891 i en ålder av 51 år, ingen dödsorsak angiven. Änkan Katrina Lisa Larsdotter dog 1895 i en ålder av 50 år. Ingen dödsorsak finns angiven på henne heller, vilket verkar märkligt eftersom hon eventuellt mördats. På Erik Magnus finns en anteckning om att han 1892 dömt till 4 månaders straffarbete för misshandel.

I tidningen för Wenersborgs stad och län kunde man läsa följande artikel den 1 februari 1895.

Son, misstänkt för att ha mördat sin moder. I söndags morse anträffades, enligt Sundsvalls-Posten, enkan Katarina Lidfors i Fanby, Sollefteå s:n, liggande död i sin säng. Hon var svårt misshandlad, i det hon hade ett stort hål i pannan, hvilket antagligen tillfogats henne med en sten.
Nittonårige sonen Erik Magnus Lidfors berättade vid med honom anstäldt polisförhör, att han och modern på lördagen varit starkt berusade af bränvin. Då han på söndags morgon vaknade, låg modern döende.
Vittnen berätta, att enkan Lidfors i lördags afton påträffats liggande ute i blotta linne i 25 graders köld. Antagligen hade hon blifvit utkörd af sonen. Då man burit in henne, hade hon, jemrande, uttalt fruktan för att sonen skulle slå i hjäl henne under natten samt bedt om skydd.
Sonen, som är illa känd och en gång förut anhållits för misshandel å modern har häktats.

Om man tittar i arkivet "Samling av fångförteckningar för Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens respektive län, Västernorrlands län" så hittar man att Erik Magnus inkommit till länsfängelset i Härnösand den 28 januari 1895, häktad för dråp. Han kvarstår i häktet hela februari med anteckning att han "Undergått ransakning inför Sollefteå Häradsrätt den 14 Februari 1895. Afbidar ytterligare ransakning".

I tidningen Norra Skåne fanns en artikel den 9 februari med följande lydelse:

Modermordet i Sollefteå. Den dödas son, Erik Magnus Lidfors, nekar att ha burit hand på sin moder. De hade på qvällen druckit bränvin tillsammans, så att de båda voro druckna. Bondesonen A. Sjödin hade på lördagsaftonen funnit enkan Lidforss mycket berusad liggande i snön utanför Erik Hanssons i Fanby gård endast iklädd linnet; en tunn tröja, skor och en kortare kjortel, som nästan fallit af henne. Med tillhjelp af drängen E. J. Florén bar han henne hem till hennes gård, der dörren till på köpet befanns vara stängd inifrån och trots rop och bultningar icke öppnades, hvarför de med en yxa bröto upp den; hvarefter de buro in enkan Lidforss och lade henne i säng. För så vidt vittnet kunnat se, hade enkan Lidforss då icke något sår i pannan. Sjödin väckte därefter Erik Magnus Lidforss, som låg i den andra sängen. Florén har sagt till Lidforss att taga vård om moderna hvarvid L. svarat, att det icke vore någon skada om hon ströke med.
Drängen Johan Jansson hade hört enkan Lidforss vid 8-tiden på lördagsafton ropa på hjelp samt då sprungit dit och funnit henne ligga öfverlastad i förstugan. Hon hade då sagt, att sonen Erik slagit henne, hvartill denne emellertid nekat.
Piga Inga Magnusson berättade, att hon på lördgane träffat enkan Lidforss, som då sagt, att sonen ville taga lifvet af henne och att hon måste gå bort och låna husrum, ty hon trodde, att om hon stannade hemma öfver natten, komme han bestämdt att slå ihjäl henne. För några dagar sedan hade vittnet sett, hur E. M. Lidforss tussat flera hundar på modern, som dervid skrikit och jemrat sig.

Den 3 mars fanns ytterligare en artikel i tidningen för Wenersborgs stad och län:

En förmöghet kommer ynglingen Erik Magnus Lidfors från Fanbyn i Sollefteå - nu häktad för modermord - i besittning af, då han blir myndig. Han blir då egare till en jordegendom, värd minst 75,000, kanske 100,000 kronor.

Den 6 mars försattes Erik Magnus på fri fot med anteckningen: "Sollefteå Häradsrätt har å utslag den 6 mars 1895 förklarat att Lidfors för åtalade brottet icke längre skulle i häkte hållas".

Tidningen Dalpilen skrev om händelse den 15 mars 1895.

Frikänd blef den 6 d:s vid extra ransakning i Sollefteå häktade Magnus Lidfors, anklagd för mord å sin moder.
2 kommentarer:

Anita sa...

Hej Magnus! Tack för dessa mycket intressanta uppgifter!

Visst är det märkligt att inget skrevs i ångermanländska tidningar eller i kyrkböckerna om detta?

Inte råkar du ha några bilder av denna familj?

Många hälsningar, Anita

Rubin sa...

Hej Magnus, Jag arbetar på produktionsbolaget Meter och jobbar med ett program som ska sändas på SVT. Programmet handlar om släktforskning. Vi forskar nu på fallet Erik Magnus Lidfors och dennes släkt. Jag skulle hemskt gärna vilja komma i kontakt med dig. Maila gärna mig så snart du kan på hanna.rubin@meter.tv
Vänligen, Hanna Rubin Meter TV