söndag 28 oktober 2012

Erik Ersarna i Rå, del 1

I Rå fanns det under samma tid åtminstone fyra personer som hette samma sak, Erik Eriksson, eller Erik Ersson som man skrev på den tiden. Det är inte alls enkelt att vet hur dessa personer hänger ihop med varandra om man tittar i kyrkoböckerna. Jag tänkte försöka reda ut de två yngsta till att börja med. De var födda med ett års mellanrum år 1715 och 1716. Erik den äldre döptes den 11 december 1715 och Erik den yngre döptes den 25 november året därpå. Deras fadrar hette naturligtvis Erik Ersson båda två, men de är benämnda Erik den äldre och Erik den yngre i födelseboken.

Om man tittar vidare i den äldsta husförhörslängden som finns för Ådals-Liden (ingår i Reseles kyrkoarkiv) hittar med Erik Ersson junior, f. 1716, bosatt på hemman nummer 3 i byn Rå. Han var då gift och hade sex barn. På samma gård bodde även brodern Nils Ersson, född 1730. Han var dock överstruken utan förklaring. Han hade endera flyttat eller avlidit. Husförhörslängden omfattar åren 1769-1778.

Längre fram i samma husförhörslängd återfinns Erik Ersson senior, f. 1715. Han bodde på hemman nr 6 i byn Rå. Han var också gift, men hans hustru dog redan 1771 i en ålder av drygt 50 år. Hon hette Margeta Hansdotter och var från Lidgatu. Ingen barn finns antecknade i familjen men på samma gård bodde mågen Erik Persson och hans hustru Märet Ersdotter. Märet bör alltså vara barn till Erik senior. På samma gård återfinns en syster till Erik senior som hette Karin Ersdotter. Hon var född 1703.

Vi vet alltså därmed lite mera om respektive familj och även att Erik den yngre bodde på hemman nr 3 och Erik den äldre på hemman nr 6. Nästa steg blir att leta vidare i kommunionslängderna som börjar 1740 i Ådals-Liden. Första perioden omfattar åren 1740 till 1759. När man bläddrar igenom byn Rå ser man att familjerna kommer i samma ordning som hemmansnumren. På det tredje uppslaget i Rå (alltså hemman nr 3) hittar man Erik den yngre. Även hans föräldrar finns antecknade på denna sida, Erik Ersson och Sara Mikaelsdotter. Det finns även två syskon till Erik med på uppslag, brodern Mikael och systern Malin. Intill Mikael har man antecknat "döder". Han verkar ha dött 1741 eller 1742.

På uppslag sex återfinns sedan Erik den äldre med sin hustru och barnen Erik och Märet. Där finns också fader Erik Ersson och hustrun Sara. Två systrar finns också antecknade till Erik, nämligen Karin och Sara. På systern Sara är antecknat att hon är "gifter till Häxmo". En intressant notering på Erik den äldre är att han är båtsman.

Därefter letade jag vidare efter dödsdatum på dessa två Erikar. Tyvärr är det luckor i kommunionslängden precis de år som de dör, så jag fick inga ledtrådar där, utan måste leta igenom dödboken. Först hittar jag en Erik Ersson den 5 september 1790. Han dog av ålderdomsbräckligheter i en ålder av 74 år. Den 22 november 1795 finns nästa Erik Eriksson antecknad som avliden. Han var då 80 år och dog av hernia eller av bråck. Om man tittar på åldrarna på de två avlidna borde den förstnämnde vara Erik den yngre och den sistnämnde Erik den äldre, men det går inte att bekräfta  säkrare än så just nu.

Det finns i domstolsarkivet ett inventering efter Erik Ersson den yngre från 1789 där man delade upp hans lösa egendom mellan sönerna Erik, Markus, Mikael, Nils, Per och mågen Per Hermansson. Själva inventeringen är på sex sidor och därefter är överlåtelsen på fyra sidor. Man ser även bomärken på Erik Ersson den yngre, sonen Markus och mågen Per i slutet på inventeringen. Man ser även här under rubriken "Fastigheten" att Erik ägde hemmanet nr 3 om 9 ½ seland. Det är även noterat att sonen Markus förvärvat hemmanet genom lottdragning.


Slutligen ville jag kontrollera lite mera i mantalslängderna för dessa två personer. På hemman nr 3 återfinns Erik den yngre som ägare från 1756. Jag har följt honom fram till 1775 där han fortfarande står kvar som ägare. Erik den äldre återfinns från 1739 på hemman nr 6 fram till 1769 innan mågen Erik Persson tar över hemmanet. Det som är särskilt intressant är att Erik den äldre står som båtsman eller ordinarie båtsman från 1744 till 1750.

Jag kunde ju inte lämna det faktum att Erik den äldre stod som båtsman, utan måste forska vidare på det också. Först tittade jag i en båtsmansdatabas som finns på nätet och hittade där en kandidat som passade in delvis, men det var flera saker som misstämde. Denna båtsman hette Erik Ersson Sandman och han antogs som fördubblingsbåtsman 1743. Året därpå, 1744, överfördes han till ordinarie båtsman under namnet Sandman. Han var 28 år gammal år 1744. Så långt stämde allt perfekt, men inte de uppgifter som kom sedan. Det stod att han dog 1750, vilket han inte kunnat göra om det var rätt person. Årtalet 1750 stämde dock med den tid som han skulle ha varit båtsman. Sedan stod det också att han var gift med en Dordi Olofsdotter. Jag ville ändå söka vidare på denna person i flottans arkiv. Hittade honom i två olika mönsterrullor. Dels rullan där han blev antagen som ordinarie båtsman den 31 januari 1744 istället för båtsmannen Nils Filipsson Sandman som dött året innan, dels i rullan för året 1750. Där stod inte att han dött utan att han fått avsked den 30 april 1750 och att en ny båtsman vid namn Daniel Carlsson Sandman anlitats. Så jag är tämligen övertygad att Erik Ersson Sandman är identisk med Erik den äldre.

Nästa steg blir att forskar på vidare föräldrarna till dessa två Erikar. Papporna heter Erik Ersson i båda fallen som jag nämnt tidigare. Mammorna heter Sara i båda fallen, så det kommer inte att bli helt enkelt att reda ut detta.


2 kommentarer:

Mats sa...

Spännande! Ser fram mot fortsättningen och kartläggningen av de två äldsta Erik Ersson.

Anonym sa...

Jag är släkt med Per Esson f.1769 på hemmanet nr6 Resele.Sitter här med en fastighetshandling orginal 1832 på hemmanet.

Christer Byström Domsjö.