fredag 26 oktober 2012

Byarna i Ådals-Liden på 1880-talet

Carl Martin Rosenberg åkte runt på 1880-talet i Sverige och dokumenterade byar och gårdar som fanns då. Resultatet blev ett uppslagsverk i fyra delar som innehöll drygt 66 000 ortnamn runt om i hela Sverige. SVAR digitaliserade detta uppslagsverk för ungefär 10 år sedan och gav ut en cd-skiva med innehållet. Man kan även söka direkt på SVARs hemsida i detta register. Följande information fanns i uppslagsverket om byarna i Ådals-Liden.

Betåsen i Vesternorrlands län. By i Lidens sn, Sollefteå tg, nära N. Ådalselfven. 
 
Forsnäset i Vesternorrlands län. By i Lidens sn, Sollefteå tg, vid Fjällsjöelfven. 
 
Forsås i Vesternorrlands län. By i Lidens sn, Sollefteå tg, vid Ångermanelfven midt emot kyrkan. 2 sågar tax. 800 kr. hvardera. 
 
Fransåsen. By i Lidens sn, Sollefteå tg, Vesternorrlands län, i sns n.ö. del. Såg tax. 800 kr. 
 
Fängsjö i Vesternorrlands län. By i Lidens sn, Sollefteå tg. 
 
Holaforsen. By i Lidens sn, Sollefteå tg, Vesternorrlands län, vid Ångermanelfven. Såg tax. 800 kr. 
 
Häxmo. By i Lidens sn, Sollefteå tg, Vesternorrlands län, vid Ångermanelfven. 
 
Jansjö i Vesternorrlands län, Sollefteå tg. By i Lidens sn ö. om Ångermanelfven. Såg tax. 800 kr. 
 
Krånge i Vesternorrlands län, Sollefteå tg, Lidens sn. By vid Fjällsjöelf; Krånge och Ås såg tax. 800 kr., Sörmoflo och Sundmo såg 800 kr.
 
Lidgatu. By i Lidens sn, Sollefteå tg, Vesternorrlands län, vid Ångermanelfven. Såg tax. 800 kr. 
 
Moflo. By i Lidens sn, Sollefteå tg. Vesternorrlands län, vid Fjällsjöelfven. Såg tax. 800 kr. 
 
Näsåker i Vesternorrlands län. By i Lidens sn, Sollefteå tg, vid Ångermanelfven och kyrkan. Såg tax. 500 kr. Poststation, 4 mil n.v. om Sollefteå. Från härvarande gästgifveri skjutsas till Myre 1,6 mil, Gårelehöjden 1,8 och Forsnäset 1,8 mil. 
 
Omsjö. By i Lidens sn, Sollefteå tg, Vesternorrlands län, vid Storsjön. 
 
Ottsjö. By i Lidens sn, Sollefteå tg, Vesternorrlands län, vid Ottsjön i sns ö. del.
 
Refvelåsen. By i Lidens sn, Sollefteå tg, Vesternorrlands län, nära Ångermanelfven. 
 
i Vesternorrlands län. By i Lidens sn, Sollefteå tg, vid Ångermanelfven. Qvarn tax. 1,000 kr., såg 800 kronor.
 
Storhöjden i Vesternorrlands län, Sollefteå tg. By i Lidens sn. 
 
Sundmo. By i Lidens sn, Sollefteå tg, Vesternorrlands län, vid Fjällsjöelfven. 
 
Svanåsen. Gård i Lidens sn, Sollefteå tg, Vesternorrlands län, i sns östligaste del.
 
Söderfors i Vesternorrlands län. By i Lidens sn, Sollefteå tg, vid Ångermanelfven. Såg tax. 500 kr. 
 
Tallnäset. By i Lidens sn, Sollefteå tg, Vesternorrlands län, vid Storsjön. 
 
Vestanbäck i Vesternorrlands län, Sollefteå tg, Lidens sn. By med såg nära Ångermanelfven.
 
Vestansjö i Vesternorrlands län, Sollefteå tg. Gård i Lidens sns östligaste del. 
 
Ås i Vesternorrlands län, Sollefteå tg. By i Lidens sn vid Fjällsjöelfven. 
 
Öfverå i Vesternorrlands län, Sollefteå tg. Gård i Lidens sns n. del. 

Han beskrev även större områden som t.ex. församling och landskap. Han beskrev Ådals-Lidens församling, eller Liden som det hette då, så här:

Liden i Vesternorrlands län, Sollefteå tg. Sn i Öfre Ångermanland kring Ångermanelfven (Norra Ådalselfven), som här upptager den vestligare Fjällsjöelfven. 4,26 qv.-mil, hvaraf land 3,94 eller 91,183 tnld, 18 17/96 mtl, 1,789 inv., 567,700 kr. fastighetsvärde. Den egentligen odlade bygden och de största byarne ligga vid de vackra, starkt forsande elfvarne; Lidens kyrkoby samt Näsåkers poststation och gästgifvaregård vid Ångermanelfven. För öfrigt är sn en skogbevuxen bergstrakt med många sjöar, bland hvilka Storsjön i ö. delen är mest betydlig. Jordmånen är oftast sandig. Sågverksrörelsen vid 13 medelstora verk är derför en vigtig binäring. Sn utgör ett konsist. pastorat af 3 kl. i Hernösands stift.

Inga kommentarer: