onsdag 10 oktober 2012

Hans Olof Strömberg i Forsnäs

Hans Olof Strömberg föddes 1852 i Forsnäs som son till bonden Nils Erik Nilsson (1823-1905) och hans hustru Kajsa Lena Zakrisdotter (1820-1904). Nils Erik var bonde på ett hemman i Forsnäs om 2 seland. Hemmanet kom sedan att delas av Hans Olof och brodern Nils Anders. De köpte var sin del för 2 000 kronor år 1876 av sina föräldrar. Tittar man vidare i lantmäteriets handlingar hittar man att det var först tio år senare som hemmat delades upp av en lantmätare. Hemmandet delades upp i Ca (1:9) och Cb (1:10). Delen Ca låg på båda sidorna av älven, men huvuddelen på södra sidan. Delen Cb låg enbart på norra sidan av älven. På kartan som upprättades vid tillfället kallades älven för Ångermanälven, men i själva verket är det Fjällsjöälven. Hans Olof tilldelades Cb och Nils Anders Ca. Hans Olof blev därmed bosatt på norra sidan älven och Nils Anders på södra sidan.

Hans Olofs och Nils Anders namnteckningar ur lantmäteriprotokollet från 1886.


Hans Olof gifte sig 1887 med Anna Lisa Sandlund, också från Forsnäs. Tyvärr föddes inga barn i äktenskapet. Hans Olof skrevs som bonde och hemmansägare till att börja med, därefter står han som arrendator. Lagfartsprotokollen visar att han sålde hemmanet till Björkå aktiebolag år 1899 för 4000 kronor. I kontraktet står att Björkå ska betala födoråd till Nils Erik Nilsson och hans hustru och även till säljarna. Dock träder inte födorådskontraktet med Hans Olof och hans hustru i kraft förrän kontraktet med Nils Erik och hans hustru är avslutat. Eftersom han därefter står som arrendator så odlar han säkert samma mark som innan försäljningen. 1909 ansöktes om inteckning i fastigheten 1:10 för födorådskontraktet för Hans Olof och hans hustru.


I kontraktet står att Hans Olof och hans hustru årligen skulle få fem tunnor korn, ½ tunna råg af hemmanets skörd, 3 lispund vetemjöl, 20 skålpund kaffe, 20 skålpund socker, 20 skålpund fläsk, 1/4 tunna strömming, föda för en ko och tre får, hemkörd och upphuggen ved för nödigt behov. Till husrum ska de få det hus som är födorådsbyggnad för hans föräldrarna. Han ska även få en lada "vest om statsbynningen" plus en jordbit med en bredd om 85 alnar emot Hans Nordins skifte.

 
Hans Olof dog 1929 och hans hustru dog 1925. I bouppteckningen för Hans Olof ser man bl.a. att han hade 2 kor, 2 kalvar, 1 häst, 4 får, 5 getter och 3 höns. Totalt värderades dessa djur till 547 kronor. Totalt värderades hans tillgångar till 1162 kronor, men han hade skulder på 1121 kronor så behållningen blev 41 kr. Jag vet inte när ovanstående kort är taget, men det kanske är samma häst som omnämns i bouppteckningen.


Inga kommentarer: