fredag 26 oktober 2012

En dag på sockenstugan 1812

En söndag i juni år 1812 kom socknens utvalda och allmogen till sockenstugan för att diskutera och besluta i viktiga frågor för socknen och dess innevånare. Det var första mötet för året så det fanns många punkter på agendan denna dag.

Första punkten var kyrkans och fattigkassans räkenskaper som skulle godkännas eftersom räkenskapsåret precis tagit slut den 1 maj. Behållningen i kyrkokassan var 325 riksdaler och i fattigkassan 27 riksdaler. Dessa räkenskaper lästes upp och sedan undertecknades de av klockaren och bonden Johan Andersson i Lidgatu och bonden Hans Ersson i Moflo.

Därefter ansökte bonden Mårten Svensson i Moflo om att få låna 1000 riksdaler ur kyrkokassan, och Erik Ersson i Krånge ville låna 50 riksdaler. De skulle erhålla lånen den 20:de samma månad vid kyrkoherdens närvaro under förutsättning att de hade säkerhet för sina lån.

Sedan skulle de fattigas medel fördelas till behövande. Nils Nilsson på Franåsen fick 2 riksdaler. Till komminister Sundwalls disposition lämnades 3 riksdaler som skulle användas till undervisning för avlidne båtsmannens Nils Smälls barn. Vidare berättades att enkan efter avlidne båtsmannen Nils Knapp nyligen fått något sammanskott till ersättning för en förlorad ko.

Nästa punkt på dagordningen gällde nybyggaren Erik Jonsson i Ottsjö som varit försvunnen vid slutet på förra månaden och man trodde att han var omkommen. Man hade börjat vidtaga åtgärder för att återfinna honom. Det fanns dock rykten att han uppehållit sig i änkan Knapps boning, men det fanns inte möjlighet att här och nu utreda och avgöra detta.

Därefter skulle man som brukligt var utse sexmän och uppsyningsmän för innevarande år. Mikael Ersson i Rå och Anders Svensson i Norrmoflo utsågs till sexmän. Tills uppsyningsmän utsågs Jan Andersson för Lidgatu, Markus Markusson för Näsåker, Christoffer Ersson för Västanbäck, Mikael Ersson för Rå, Anders Persson för Holaforsen, Erik Hermansson för Omsjö med flera byar, Abram Abrahamsson för Forsås med flera byar, Erik Andersson för Krånge, Sven Nässlin för Norrmoflo och slutligen Erik Olsson för Sundmo med flera byar.

Eftersom det nyligen inkommit höga förordningar varnades åter allmogen i socknen för lönnkrögeri och för överflödigt brännvinssupande.

Allmogen varnades också för ett missbruk att inte begrava sin döda inom tre dagar. Just nu fanns dock inga smittsamma sjukdomar i trakten. Man berättade att det även i år skall grävas upp en grav på kyrkogården där liken kan nedsättas under vintern.

Slutligen togs frågan upp om lön till den kallade barnmorskan. Christoffer Ersson i Västanbäck, Jacob Jacobsson i Näsåker, Anders Persson i Holafors med flera personer nekade alldeles att någon sådan avlöna. Kyrkoherden berättade då om nödvändigheten af en sådan person och om konungens vilja ett en examinerad barnmorska skall anställas i varje pastorat. Eftersom allmogen redan skingrats kunde detta inte avgöras.

Protokollet är undertecknat av pastoratets kyrkoherde, Henrik Jakob Berlin.

Inga kommentarer: