fredag 9 november 2012

Erik Ersarna i Rå, del 2

Nu ska jag försöka reda ut de två äldre Erik Ersson som var pappa till de två andra Erik Ersson som jag berättade om i förra inlägget. Detta var betydligt svårare och jag har inte alla fakta klara ännu. Denna gång ska jag börja i mantalslängderna för Ådals-Liden. Som ni kanske minns bodde sönerna Erik på hemman nr 3, resp. nr 6 i Rå.

Låt oss börja med hemman nr 3. Erik Ersson övertar hemmanet å nummer 3 år 1710 enligt mantalslängd. Han skattar då för sig själv och två pigor. På hemmanet bor även en inhyses, hustru Malin. Hustrun Malin Ersdotter finns antecknad ytterligare två år i mantalslängden fram till 1712. År 1716 antecknas för första gången en hustru, så han bör ha gift sig 1715 eller 1716 med Sara Mikaelsdotter, f. cirka 1694. 16 år senare antecknas för första gången en son i mantalslängden. Det bör vara sonen Erik som då var 16 år gammal. Som mest antecknas 2 söner och 1 dotter samtidigt i mantalslängden. Det är svårt att avgöra vilket barn som är antecknat i längden. Erik antecknades som ägare till hemmanet fram till 1755. Tittar man vidare i födelseboken så hittar man fyra barn till Erik Ersson där, nämligen Erik (f. 1716), Mikael (f. 1721), Per (f. 1725) och Malin (f. 1728). På alla dessa ställen står fadern som "lille" Erik Ersson. Det finns ytterligare ett barn, Abraham (f. 1724), där det enbart står Erik Ersson som fader. Tittar man vidare i kommunionslängden på hemman nummer 3 ser man barnen Erik, Mikael och Malin. På Mikael är antecknat att han är "döder" omkring 1741. I mantalslängden finns även en son vid namn Nils antecknad, första gången 1746, så han bör vara född omkring 1730. I första husförhörslängden för Ådals-Liden som ingår i Resele kyrkoarkiv finns brodern Nils Ersson, f. 1730 antecknad, så det bör vara bekräftat att Erik Ersson den yngre och Sara Mikaelsdotter hade minst fem barn. Tittar man sedan vidare i kommunionlängden ser man att både Erik och Sara har de sista noteringarna 1762. Erik har två noteringar under 1762 och Sara har tre noteringar under samma år.

Om vi sedan tittar vidare på hemman nr 6, eller snarare hemman nr 5 som det kallades inledningsvis. Erik Ersson övertog hemmanet år 1701 och året därpå finns en hustru antecknad också. I mantalslängden 1718 står Erik noterad som båtsman, men inga ytterligare uppgifter har hittats om detta. Omkring denna tid ändrades hemmansbeteckningen från nr 5 till nr 6. År 1720 finns en dotter antecknad och två år senare även en son. I mantalslängden 1728 finns två döttrar antecknade. Sista året som Erik Ersson skrivs som ägare till hemman nr 6 var 1731. I födelseboken hittar man några barn, Karin (f. 1703), Sara (f. 1710), Erik (f. 1715), Sara (f. 1719). Det bör finnas åtminstone en son ytterligare född omkring 1705 och sedan kan man fundera på hur det kan finnas två stycken Sara. Vidare ser man i första kommunionslängden att Eriks hustru heter Sara och att hon dog 1748. Vidare står barnen Karin, Erik och Sara antecknade. Det finns även en syster till Erik antecknad. Hon heter Karin och har en notering att hon är "döder" förmodligen redan omkring 1740. I nästa längd försvinner Erik också med sista notering 1762 precis som sin namne på hemman nr 3. Han har dock tre noteringar år 1762 så att man kan anta att han dog lite senare på året, eller möjligen i början på 1763.

Kan man hitta dödsdatum på Erik och Erik? Tyvärr finns det bara en Erik Ersson i dödboken mellan 1762 och 1763. Den 1 januari 1763 dog Erik Ersson i Rå i en ålder av 87 år av ålderdomssvaghet. Precis efter honom står Sara Mikaelsdotter i Rå som dog den 24 januari 1763 av hosta och styng i en ålder av 69 år. Vidare ser man i räkenskapsböckerna för Ådals-Liden att det finns testamentspengar efter en Erik Ersson i Rå 1762 och en Erik Ersson i Rå 1763. Den senare står precis före Erik Erssons moder i Rå, alltså Sara Mikaelsdotter. Med tanke på att Erik den "lille" hade två noteringar 1762 och Erik den "store" tre noteringar 1762 skulle jag anta att det är Erik på hemman nr 6 som dör 1763 i en ålder av 87 år. Han ska alltså vara född cirka 1676.

Vidare kan nämnas att Erik Ersson på hemman nr 3 övertog hemmanet efter en man vid namn Erik Nilsson och Erik Ersson på hemman nr 5 övertog efter Erik Abrahamsson. Kan detta vara fader till respektive Erik Ersson som de övertog hemmanet efter? Om man tittar vidare på Erik Abrahamsson ser man att han övertagit hemmanet 1689 efter hustru Karin. Kan han möjligen ha gift sig med Karin? Redan 1693 finns antecknat i mantalslängden att Erik skattar för en son och två år senare skattar han för ytterligare en son. Det bör alltså finnas en son född omkring 1677 och en son född omkring 1679. 1697 skattar han även för en dotter. Redan efter tolv år försvinner Erik Abrahamsson från Rå och Erik Ersson tar över hemmanet. Det visar sig att Erik Abrahamsson flyttat till Krånge i Junsele och bosatt sig på hemman nr 4 där. Han skrevs där fram till 1713 då sonen Daniel Ersson tar över hemmanet.

Hittade därefter två olika noteringar i ett domstolsutdrag för trakten. I det första år 1723 stod att Erik Abrahamsson i Krånge inlämnat en obligation som hans styvsöner Erik och Per Erikssöner i Rå underskrivit 1704. Kan alltså Erik Abrahamsson gift sig med modern till Erik Ersson? I den andra noteringen från år 1738 stod det att Erik Ersson i Rå tilltalade sin halvbror Abraham Ersson från Lillegård angående kvarlåtenskaperna efter deras moder Karin Persdotter. När jag sedan kontrollerade födelseböckerna i Ådals-Liden så hade Erik Abrahamsson en son vid namn Abraham. Så Erik Ersson var son till Karin Persdotter, men inte till Erik Abrahamsson. Hustru Karin finns i mantalslängden mellan 1683 och 1688. Dessförinnan finns Erik Rafwaelsson från åtminstone 1650-talet. Han var med största sannolikhet gift med Karin och fick sönerna Erik och Per tillsammans med henne.

Erik Nilsson som bodde på hemman nummer 3 återfinns första gången i mantalslängden 1679. Han finns med ända fram till 1709 och därefter tar Erik Ersson över från 1710. I mantalslängden 1693 finns en son antecknad och i mantalslängden 1695 finns två söner antecknad. Dessa söner. bör alltså också vara född omkring 1677 och 1679. Äldsta sonen bör heta Nils efter sin farfar. År 1713 dog klockaren Erik Nilssons hustru Malin i Rå. Malin bör vara identisk med den kvinna som var inhyses hos Erik Ersson mellan 1710 och 1712.

Så min teori är att Erik Ersson på hemman nr 3 är son till klockaren Erik Nilsson och hans hustru Malin Ersdotter. Erik Ersson på hemman nr 5,6 är son till Erik Rafwaelsson och hans hustru Karin Persdotter.Inga kommentarer: