onsdag 2 december 2015

Lidgatuvisan av J. A. Boman, del 3

Här kommer nu vers 11 till och med 15 i Johan Anton Bomans visa. Jag är lite osäker på ordningen på dessa vers och jag gissar att vers nummer 14 egentligen hör ihop med vers nummer 12, alltså Janne Lidblom. Vad tror ni?

Olof Petter Håkansson flyttade till Lidgatu 1931 enligt kyrkoböckerna, vilket spräcker min teori om att visan skrevs 1927. Han kanske hade flyttat till Lidgatu tidigare, men inte tagit ut flyttning.

Däruti skogens glänta på bergets branta kam
Där bor Per Magnus Hägglund, som jämt är allvarsam
Han själv rår om sin stuga och står på säkra ben
Han far omkring i bygden och lägger sten på sten.

Sen har vi Janne Lidblom, en gammal god sjöman
Han mycket dig kan lära, om du förut ej kan
Han haver farit vida, på världens alla hav
Och sett då mången sjömän, i böljan fått sin grav.

På andra sidan vägen, i nya stugan där
Där har vi Olov Håkansson, som ifrån Jansjö är
Ibland han bränner tjära, ibland han gräver brunn
Han stundom går i skogen på älgjakt med en hund.

Ja ibland Himlens söner han gästat har som vän
Och i guldgrävarlägren i Kalifornien
Han seglat har med ryssar, spanjorer, engelsmän
På öknens skepp han farit genom Asien.

Ni känner Hanke Moström, han timrat många hus
Ibland så kan det hända han tar ett litet rus
Nu för det mesta uppå det torp han bor
Det kan med gräs och gröda snart födda tvenne kor.

Per Magnus Hägglund (1888-1979) var född i Lidgatu. Han gifte sig med Sara Erika Vestin (1887-1971) från Resele. Per Magnus var murare och bodde först i Strand, Resele sn. 1918 flyttade familjen till Lidgatu. Året därpå köpte de en lägenheten som kallades för Persbo. Den hade beteckningen Lidgatu 2:9. Makarna fick två barn tillsammans. De flyttade 1935 tillbaka till Resele sn.

Johan August Lidblom (1861-1937) var född i Lidgatu. Han började tidigt att arbeta på sjöss och var ute ganska många år på sjön. Han var hela tiden bosatt i Lidgatu, där han skrevs som sjöman, arbetare och sedan torpare. Han köpte 1899 en lägenhet som kallades för Båtsmanstorpet. Det hade beteckningen Lidgatu 2:25. Johan August var ogift.

Olof Petter Kristoffersson Håkansson (1868-1950) var född i Holafors, men hans föräldrar flyttade därefter till Jansjö. Han gifte sig med Kristina Sjöberg (1876-1917) från Sunnansjö, Junsele sn. Familjen bosatte sig först i Sunnansjö, där Olof Petter skrevs som arbetare. 1906 flyttade Olof Petter hem till Jansjö med sin familj. Han var arbetare även där. Två barn dog i späd ålder. Hustrun Kristina och en son dog av lungsot. Olof Petter blev då ensam kvar av sin familj. Han flyttade 1931 till Lidgatu, där han också skrevs som arbetare.

Hans Erik Eriksson Moström (1862-1938) var född i Mo, Resele sn. Hans far var sockensnickare där, men 1865 flyttade hela familjen till Lidgatu där fadern blev torpare. Hans Erik bodde hela livet därefter i Lidgatu och han skrev som arbetare eller torpare. Han var ogift, men troligtvis bodde han tillsammans med Johanna Erika Eriksdotter (1866-1947). Hans Erik antecknas ibland som boende på Nils Anders Persson ägor. Jag hittar inte att Hans Erik ägt någon lägenhet i Lidgatu.Inga kommentarer: