tisdag 22 december 2015

Lidgatuvisan av J. A. Boman, del 5

Här kommer näst sista delen av Lidgatuvisan, vers 21 till och med 25. Har för länge sedan fått ett fotografi från Gullmaj Sandberg på hennes morfar Zakarias Westin. Har också fått en bild från Harriet Boman som föreställer J. Lidholm. Kan detta vara John Lidholm? Tack så mycket för korten, Gullmaj och Harriet.

 
Zakarias Westin (1862-1935)        J. Lidholm

Om icke något annat du har uti ditt sinn'
Jag beder dig att följa till August Hägglund in
Då frun uppstämmer zittran, han tar klaveret fatt
Det lättar på humöret, gör livet ljust och glatt.

Om till musikens toner du lyssna vill en stund
Så skall jag gå och hälsa vår broder E. Tenglund
Han bor uti en stuga, på samma gård du vet
I lag med sonen Valter, som kör en Chevrolet.

Åt väster genom fönstret, du ser en villa fin
Där bor och residerar vår vän Z. Vestin
Han förr har eget hemman, men nu han sålt det har
Ja för att kunna leva i ro på gamla dar.

Och där i vita gården, nog vet du vem som bor
Det är ju Petter Nilsson, som förr var inspektor
Han haver köpt sitt hemman av herr Sjödin jag tror
Där han med barn och blomma, och gamla minnen bor.

Och nu vi ställer färden till nästa gård jag tror
Där svensk-amerikanaren Jonny Lidholm bor
Han på en eldsolycka i Amerika var med
Där han från fjärde våningen till marken hoppa ned.

Nils August Emanuel Hägglund (1888-1968) var född i Lidgatu. Han gifte sig med änkan Anna Margreta Persdotter (1863-1947) som var född i Harmångers församling. August var först arbetare i Främmerbodvill, Resele församling. 1925 flyttade de till Lidgatu nr 3, där han skrevs som arbetare. De fick inga barn tillsammans.

Ernst Johan Tenglund (1872-1928) var född i Lidgatu. Han gifte sig med Brita Charlotta Tegnander (1878-1925) från Omnäs i Resele församling. Ernst Johan var först arbetare, sedan hemmanägare i Lidgatu. Han köpte 1909 halva hemmanet med beteckningen Lidgatu 4:1. Han sålde sedan detta 1922 till Henrik Robert Lundin, men blev kvar som arrendator på samma ställe. De fick två barn tillsammans. Sonen Walter emigerade 1927 till Ontario, Kanada där han bodde hela livet och dog 1974.

Zakarias Westin (1862-1935) var född i Lidgatu. Han gifte sig med Sara Karolina Tenglund (1873-1926). Han övertog 1890 sin faders hemman i Lidgatu som hade beteckningen Lidgatu 3:3. 1927 sålde han hemmanet vidare till John Lidblom. Makarna fick nio barn tillsammans.

Petter Nilsson, eller Per Nilsson (1861-1938) som han skrivs som i kyrkoböckerna var född i Rå. Han gifte sig med Kristina Amalia Lidholm (1876-1974). De köpte 1897 halva fastigheten Lidgatu 4:1 av sin svärfar. 1909 skedde en bytesaffär med Petter Sjödin. Petter köpte fastigheten Lidgatu 4:1 av Per och Per köpte fastigheten Lidgatu 2:2 av Petter Sjödin. Per skrev som hemmansägare och under en period som skogsfaktor också. Makarna fick 10 barn tillsammans.

John Lidholm (1897-1972) var född i Lidgatu och bror till Per Nilssons hustru. Han gifte sig med Elin Maria Norlén (1903-1981) som var född i Gårelehöjden, Junsele församling. John skrevs först som arbetare på Lidgatu nr 4 enligt kyrkoböckerna. 1923 emigrerade han till Amerika. Han skulle åka till Hibbing, Minnesota, där hans syster bodde. John skrevs som snickare i utresehandlingarna. Han återkom 1926 till Lidgatu. Året därpå köpte de fastigheten Lidgatu 3:3, där John blev hemmansägare. Han skrevs också som snickare. Redan 1934 sålde de fastigheten och året därpå köpte de Lidgatu 2:13 och John skrevs nu som lägenhetsägare och snickerimästare. De fick åtminstone åtta barn tillsammans.


1 kommentar:

Anonym sa...

J.Lidholm på fotot är inte identisk med John Lidholm som omnämns i Lidgatuvisan. Daina Sundberg, barnbarn till John.