måndag 20 juli 2020

Tio kort: Familjen Jakobsson

Denna gång vill jag visa ett kort på en hel familj. Det är handlaren Jakob Jakobsson på Prästbordet som är på bilden tillsammans med sin familj. När jag bestämde mig för att skriva om familjen Jakobsson visste jag inte (snarare glömt bort) att Jakob var nära släkt till mig. Hans mor var halvsyster till min farfars farmor, och han var även "bror" till min farfars far eftersom han kom till Jakobs föräldrar i unga år som fosterbarn.

Bakre raden fr. v.: Hulda, Jakob, Jakob Peter.
Främre raden fr. v.: Margareta, Oscar (bakom), Gustaf, Lovisa.

Jakob Jakobsson föddes den 19 augusti 1856 i Rudsjö, Fjällsjö sn som son till bonden Jakob Eliasson (1828-1888) och hans hustru Greta Johanna Henriksdotter (1832-1902). Jakob var först bonde, sedan arrendator i Rudsjö, Fjällsjö sn på hemman nr 2 om 3 11/24 seland. År 1867 flyttade familjen "hem" till Greta Johannas födelseby, Imnäs i Ramsele sn. Jakob blev där ägare av hemman nr 1 om 2 1/4 seland. De hade fem barn tillsammans, varav äldsta sonen dog ogift 22 år gammal och enda dottern dog 10 år gammal. En annan son dog strax efter att han gift sig, inga ättlingar på den grenen heller.

De enda efterlevande barnen till Jakob var sönerna Jakob och Nils Johan som fick överta hemmanet på 2 1/4 seland efter faderns död. De fick lagfart den 11 april 1889 på var sin halva. Beteckningen blev då Imnäs 1:12 och 1:13.

Jakob gifte sig den 25 maj 1889 i Junsele sn med Stina Lovisa Jonsdotter. Hon var född den 3 augusti 1858 i Tara, Junsele sn som dotter till bonden Jon Jonsson (1804-1885) och hans hustru Kajsa Henriksdotter (1817-1901).

I handelsregistret hos landskansliet i Västernorrlands län finns antecknat den 2 juni 1888 att Jakob Jakobsson i Junsele ska fortsätta idka handelsrörelse där under namnet J. Jacobsson. Detta stod i Post- och Inrikes Tidningar den 11 juni. Den 6 november 1893 registrerades att firman hade öppnat filial inom Ramsele socken.

Jakob skrevs först som handlande i Imnäs. 1890 flyttade familjen till Tara, Junsele sn, där Jakob också var handlande. Gissningsvis hade inte Jakob någon handelsrörelse i Imnäs förrän 1893, utan det var i Tara som han började. Fem barn föddes under tiden de var bosatt i Tara, men en dotter dog av mässling endast 1 år gammal.

Jakob och Nils Johan sålde sedan fastigheten i Imnäs den 26 juli 1900 till Björknäs aktiebolag. De fick 35 000 kronor för fastigheten, vilket motsvarar cirka 2,1 miljoner i dagens värde. Det är ganska ovanligt att man ser någon göra en bra försäljning till skogsbolagen. Enligt kontraktet skulle Nils Johan få kvarstå som arrendator på hemmanet fram till 1 maj 1901 emot vissa skyldigheter. Jakob får avta under tio års tid den byggnad där hans handelsverksamhet var inrymd i. Nils Johan ska få avta en åkerteg under sin livstid, belägen på västra åkerskiftet.

Firman J. Jacobsson anmäldes som upplöst den 21 september 1900. Samma dag registrerades en ny firma i handelsregistret under samma namn, J. Jacobsson. Firman skulle idka handelsrörelse inom Ådals-Lidens socken med filialer inom Ramsele och Junsele socknar.

Strax efteråt flyttade familjen från Tara till Prästbordet inom Ådals-Lidens socken, där han blev bosatt i Markusgården. Markus Bodén hade tidigare bedrivit handelsverksamhet i samma hus.

Sonen Jakob Peter emigrerade 1911 till Nelson, British Columbia, Kanada.

Jakob dog av hjärtfel den 6 april 1917 på Prästbordet.

Dottern Margareta (1895-1965) gifte sig 1918 med skräddaren Olof Hjalmar Lidmark (1889-1966) från Forsås. De flyttade 1918 till Ed sn, där de bodde först i Österås, sedan Sand och slutligen Västerås. 1936 flyttade de till Stockholm. De skiljde sig 1940. De fick fem barn tillsammans.

Dottern Hulda (1893-1972) flyttade 1919 till Stockholm där hon gifte sig strax efteråt med Erik Johan Lundin (1886-1959). Han var från Rå och blev handlande i Stockholm. Han var bror med Otto Lundin i Näsåker. De fick två barn tillsammans.

Efter Jakobs död tog sönerna Oscar och Gustaf över handelsverksamheten. Man ser detta i församlingsboken där sönerna står som handlande. Man ser även i handelsregistret där det finns ansökningar om flera olika firmor: Oscar Jacobsson (1920-11-13--1922-04-07), Bröderna Jakobsson (1922-04-22--1924-04-09), O + G. Jacobsson (1924-02-16--1924-04-09), Gustaf Jacobsson (1924-04-12--), Oscar Jacobsson (1924-04-12--).

Oscar (1899-1972) flyttade iväg till Själevad 1924, men återkommer året därpå. Han gifte sig 1928 med Dagmar Linnéa Teresia Eriksson (1904-1996). De flyttade iväg till Ludvika 1930, där han också var handlande. 1933 flyttade de till Stockholm.

Gustaf (1902-1925) dog den 22 juni 1925 i Prästbordet av lunginflammation endast 22 år gammal.

Stina Lovisa köpte fastigheten Markusgården 1:1 (1,04 hektar) den 19 februari 1930 av Kungl. Maj:t och Kronan. Hon fick lagfart den 26 augusti 1930. Förmodligen hade de långt tidigare köpt husen på fastigheten och arrenderade marken av kyrkan. Först omkring 30-talet fick man börja köpa loss fastigheter från kyrkan och staten.

Stina Lovisa sålde den 26 februari 1930 en fastighet om 0,1630 hektar till sonen Oscar. Fastigheten fick beteckningen Markusgården 1:2. Han sålde senare samma år fastigheten till Junselelidens Kooperativa handelsförening.

Stina Lovisa dog den 13 juli 1936 av hjärnblödning.

Inga kommentarer: