onsdag 20 mars 2019

Drunkningsolycka 1883 i Nämforsen, del 2

Jag har tidigare för många år sedan skrivit om denna olyckshändelse, vilket kan läsas på följande länk:

https://adals-liden.blogspot.com/2009/11/drunkningsolycka-1883-i-namforsen.html

Även den s.k. Nämforsvisan handlar om samma händelse:

https://adals-liden.blogspot.com/2009/11/namforsvisan.html

Paul Lundin har också beskrivit denna händelse i sin bok "Sanningar och sägner" och i någon tidningsartikel.

Jag har nu hittat en tidningsartikel från Hernösandsposten den 26 september 1883 som beskriver händelsen mera än den andra tidningsartikeln i tidningen Dalpilen.

Fyra personer drunknade. Ogifta arbetarne P. Jonsson från Hudiksvall, Anders Englund från Gårelehöjden, Lars Petter Sjöberg från Forsmo i Junsele socken och Erik Olof Edén från Sörmoflo i Lidens socken omkommo fredagen den 21 dennes genom drukning i Nämforsen inom Lidens (Ångermanland) socken.
Arbetsförmannen J. Henriksson, som varit i sällskap med de omkomne, har om förloppet berättat följande:
Henriksson jemte de öfrige, hvilka alla voro anställda såsom arbetare hos Ångermanelfvens flottningsbolag, skulle nämde dag fara från Näsåkers strand öfver elfven till Forsås. H. rodde båten, i hvilken alla befunno sig, men, då båten kom ett stycke från land, ville Englund, som vid tillfället var något berusad, taga årorna från H., som dock icke ville tillåta detta utan tillsade Englund att hålla sig stilla. Då E. icke efterkom uppmaningen och H. följaktligen hindrades i rodden, dref båten utför elfven och fattades af den strida strömmen med sådan fart, att H. icke kunde hejda båten, utan lade upp årorna under yttrande att hvar och en finge rädda sig så godt han kunde; omedelbart derefter drogs båten ned i forsen och kantrade.
Henriksson, som är simkunnig, räddades derigenom, att han i forsen fick tag i en stock, på hvilken han kastade sig upp och fasthöll sig tills hjelp hann anlända.


2 kommentarer:

Anna-Karin S sa...

En sorglig historia onekligen. Bevisar att alkohol och båtar och vatten inte hör ihop !
Du hAR en fin blogg och en fin hemsida om Ådalsliden.jag har en liten intrikat fråga.
Min mormorsmor Johanna Erika Nilsdotter var född 1858 i Omsjö i Ådalsliden. enligt födelseboken var hon dotter till Nils Ersson 1797-1862 i Omsjö och hans tredje hustru Anna Maria Olofsdotter 1829-1904
Nils Ersson hade 4eller 5 barn födda på 1820 talet som var jämnåriga med syn unga styvmor.
för något år sedan gjorde jag DNAtest hos ANcestry.com,Family Tree DNA och MyHeritage.
Jag hade väntat att få flera DNA träffar på ättlingar till Nils ersson.Men till min förvåning fick jag endast 2 på ättlingar til Johanna Erika s yngre syster Maria Kristina född 1861. Däremot har jag fått DNA träffar på flera personer i Sverige och USA som verkar härstamma från Ådalsliden och Omsjö. jag har börjat misstänka att Nils Ersson kanske inte var far till min mormorsmor !! Han var ju över 30 år äldre än sin fru .

Johanna Erika var född 1858 10-11 så hon borde vara "tillverkad" ca januari 1858 med tanke på snö djupet borde väl den biologiska fadern ha bott i Omsjö trakten ?
Vad tror du ???
mvh
Anna-Karin Schander
Växjö

Magnus Johansson sa...

Hej Anna-Karin,

Tack så mycket.

Ser att min pappa får DNA-träff med dig. Det kan tyda på att Nils Ersson verkligen är pappan eftersom vi blir släkt längre tillbaka där. Du får gärna skicka mig lite information om vilka i USA du får DNA-träff med, magnusjohansson@adals-liden.net.

Hälsningar
Magnus