torsdag 23 juni 2011

Bouppteckningar från Ådals-Liden

Sedan några veckor tillbaka finns bouppteckningsregister för Västernorrlands län utlagd på SVARs hemsida. Där kan man söka efter bouppteckningar från första hälften av 1700-talet till början av 1900-talet. Den äldsta bouppteckningen som finns i registret rörande Ådals-Liden är från 1758. Det är kommister Nils Dahlströms bouppteckning. Den yngsta är från 1914. Totalt finns drygt 1 000 bouppteckningar i registret med koppling till Ådals-Liden. Ganska många av dem är skannade redan också, drygt 750 stycken. Tyvärr är inte registret kopplat direkt till rätt bild, bara till rätt volym, men detta kommer SVAR att arbeta vidare med sedan.

http://www.svar.ra.se/

Inga kommentarer: