fredag 28 juli 2023

Forsnäs skola, år 1942, klass 3-6


Jag har fått detta skolkort av Ernst Sjögren, via Kjell-Erik Andersson. Skolkortet är taget 1942 och gäller Forsnäs skola. Ernst är son till Gunborg Larsson som finns med på detta kort. Jag fått hjälp av Anny Lidén att identifiera alla på korten. Därefter har jag kompletterat med lite extra uppgifter, födelseår och eventuellt dödsår.

Bakre raden fr. v.: Anny Elise Lidén (1930-2018), Sonja Forslund (f. 1929), Nora Larsson (f. 1927), Hilda Larsson (1928-2012), Naimi Larsson (1929-2016), Elsa Mähler (1930-1973), Anna Lisa Mähler (1931-2014), lärarinna Edla Eriksson (1901-1988), Alvy Nordin (1930-1970), Åke Mähler (1928-2005), Tord Eliasson (1929-2014), Telmar Hedin (1932-1996).

Mellersta raden fr. v.: Siv Hedin (f. 1931), Ulla Andersson (1932-2001), Irma Forslund (f. 1932), Gun Sjölen (1933-2000), Magda Larsson (1931-2021), Ingegärd Mähler (1929-2013), Gunborg Larsson (1930-2018), Hulda Nordin (f. 1932), Gurli Huss (1932-2016), Asta Raumala (1933-2015), Kerstin Huss (1930-2018). 

Främre raden fr. v.: Sven Lidén (1932-2003), Kjell Huss (1930-1975), Levi Mähler (1932-2006), Jonny Huss (1929-1997), Tore Mähler (1931-1983).

Tack så mycket för skolkortet och identifiering av alla elever.

Inga kommentarer: