söndag 10 augusti 2014

Zakarias, ett namn som levde vidare i generationer

Min mormors far hette Zakarias Emanuel eller Zakris som han kallades. Zakris var född 1879 i Forsnäs och var tredje barnet av tretton. Man gav de barn som föddes först namn på nära släktingar och därefter gav man namn mera slumpmässigt. Ofta fick de tre äldsta sönerna namn efter fadern, farfar och morfar och motsvarande när det gällde de tre äldsta döttrarna. I Zakris familj fick första sonen namn efter fadern, andra sonen efter morfar och tredje sonen efter farfar. Han hade nämligen en farfar som hette Zakarias (Eriksson) och även en avliden farbror som hette Zakarias Molin vilket kanske påverkade också, men eftersom farfar Zakarias fortfarande var i livet så var det säkert ett sätt att hedra honom.

Farfar Zakarias Eriksson var född 1804 i Sundmo. Han fick sitt namnet efter sin morfar som hette Zakarias Nilsson. Zakarias var son nummer 2 i familj. Äldste brodern hette Olof och han fick namn efter sin farfar. Tredje sonen i familjen fick namn efter fadern. Det fanns bara en dotter i denna familj och hon fick namn efter sin farmor.

Zakaris Nilsson var född 1748 gissningsvis i Krånge eller Sörmoflo. Fadern skulle sedemera bli förste nybyggare i Sundmo. Vart kommer hans namn ifrån då? Det är lite mera osäkert vilket son i ordningen Zakarias var, men han har åtminstone tre äldre bröder. Vid första anblicken så ser man ingen enkel koppling till detta namn. Äldsta brodern fick namn efter farfar, näst äldsta efter morfars far möjligen och näst näst äldsta efter plast-farfar. Tittar man lite djupare ser man att han har en farbror som hette Zakarias Hansson och var bosatt i Sörmoflo under sitt vuxna liv. Zakarias Hansson var en halvbror till Zakarias fader Nils Eriksson Sandman. Det är mycket troligt att han fick namnet efter sin farbror.

Om vi försöker spåra ytterligare bakåt i tiden, var hamnar vi då? Zakarias Hansson var född i Krånge troligtvis 1712. Hans mamma hade varit gift två gånger, först med Erik Andersson och sedan med Hans Johansson, Zakarias fader. Inget person med Zakarias förekommer på dessa antavlor. Men plötsligt upptäcker jag att Erik Andersson's styvpappa hette Zakarias Salomonsson och han var bonde i Krånge från omkring 1687 till år 1700. Han dog 1711, alltså året innan Zakarias föddes och bodde som inneboende hos Zakarias Hanssons föräldrar ända tills han dog.

Tyvärr vet jag inte var Zakarias Salomonsson kommer ifrån, men det finns i Lidgatu en person med samma namn som är bonde där till 1683. Det är troligt att det är samma person. Första gången jag hittar honom i mantalslängderna för Lidgatu är 1679, i mantalslängden för år 1673 finns förmodligen hans fader och han hette Salomon Zakrisson. Detta innebär att Zakarias farfar hette Zakarias också. Titta man vidare i landskapshandlingar kan man där i t.ex. en tiondelängd för år 1629 hitta en Zakarias Jonsson, vilken bör vara farfar till Zakarias S.

Jag tror inte mormors far visste att hans tilltalsnamn troligtvis härstammar till en bonde i Lidgatu som var född i slutet av 1500-talet, alltså nästan 300 år tidigare. Jag tyckte det var mycket intressant och spännande när jag upptäckte dessa kopplingar bakåt i tiden.

Inga kommentarer: