söndag 19 februari 2012

Vy över Fjällsjöälven och byn Forsmo

Jag har fått låna ett vykort av min arbetskamrat Elisabet Mähler. Vykortet är taget över Fjällsjöälven emot Forsmo by som ligger i grannförsamlingen Ramsele. Forsmo och Forsnäs ligger på var sin sida om älven och i olika församlingar.

Nästan längst till vänster i kortet ser man huset där min farmor och farfar bodde och där min pappa alltså är uppväxt. Byn Forsmo grundades av Johan Mauritsson som var född i grannbyn Moflo på andra sidan sockengränsen. Han vandrade uppför älven och hittade då denna trakt som han odlade upp. Tyvärr hade inte hans söner samma intresse att odla marken vidare, utan de flyttade bort från byn efter några år som nybyggare i byn. Johan Mauritssons dotterdotters dotter skulle senare flytta "hem" till byn och gifta sig med min farfars far.

Inga kommentarer: