torsdag 12 januari 2012

Holaforsen och Laseleforsen

Ett tjusigt vykort över Holaforsen (den nedre) och Laseleforsen (den övre) i Ångermanälven. Älven är numera reglerad via ett kraftverk i Laseleforsen.

På bilden ser man även de två kraftverk som fanns vid Holaforsen innan regleringen av älven. Man kan läsa mycket om dessa kraftverk i Birger Sidens bok "Holaforsen". Man kan bl.a. läsa där att delar av kraftverket i Kattdalsforsen flyttades till Holaforsen efter den kraftiga vårfloden 1920 då bl.a. bron över till Moflo revs med. Maskinisten Sven Hilmer Sidén (Birgers pappa) flyttade med från Kattdalsforsen till Holaforsen. Kraftverken var i drift tills 1956 då Lasele kraftverk togs i bruk och forsen torrlades.Vykortet är skickat till herr Ivar Berg i Stensäter, Dalsjöfors från Arne, Folke och Harry år 1951.

Inga kommentarer: