söndag 8 juni 2014

Emigration: John Molen (1866-1938)

Johan Peter Molén föddes den 13 januari 1866 i Krånge (Sörmoflo), Ådals-Liden sn. Hans pappa hette Erik Peter Ersson (1833-1897) och var bonde i Sörmoflo. Han tog sig senare namnet Molén. Mamman hette Petronella Sundvall (1836-1913). Det föddes totalt elva barn i familjen, varav fyra barn dog tidigt. Kvar i familjen var fyra flickor och tre pojkar.

När Johan Peter var nitton år flyttade han till Prästbordet, där han blev dräng hos pastorn Viktor Bernhard Frisendahl. Efter tre år, 1888, flyttade han tillbaka till Sörmoflo. Han hade då tillsammans med sin bror Erik Olof köpt faderns hemman om 1 3/16 seland  för 3 000 kronor plus födorådsförmåner. Redan 1891 sålde de tillbaka hemmanet till deras fader för samma köpepenning, alltså 3 000 kronor.

Året därpå bestämde sig Johan Peter att emigrera från församlingen. Han tog ut flyttattest i oktober 1892 och begav sig sedan till Trondheim för att påbörja resan över Atlanten. Han åkte tillsammans med Henrik Sundin som också bott i Krånge. De reste med fartyget Juno från Trondheim den 30 november och deras slutdestination uppgavs till Mora i Minnesota. Den 8 december fortsatte resan från Liverpool med fartyget Oregon. Det anlände den 18 december till hamnen i Halifax, Nova Scotia, Kanada.

I census för 1900 och 1910 återfinns John i Brunswick township, Kanabec county, Minnesota. År 1900 skrevs han som arbetare och år 1910 som bonde. I bouppteckningen efter modern Petronella år 1913 står bara antecknat att J. P. Molén vistas i Amerika. Den 30 april 1919 gifte han sig i Kanabec county med Sarah Maria Nelson. Hon var född 1871 i Minnesota med svenska föräldrar. Både i census 1920 och 1930 skrevs makarna i Mora village, Arthur township, Kanabec county. John skrevs som arbetare år 1920. Han dog den 15 mars 1938 i Hennepin county, Minnesota. Sarah dog den 16 september 1939 i Kanabec county. Makarna begravdes på Brunswick Lutheran Cemetery.

Inga kommentarer: