måndag 29 april 2013

Ett vykort till blifvande "Prostinnan"

Blifvande "Prostinnan" inbjudes i dag kl ½1 e.m. dricka kaffe hos morbror i sällskap med byns skolbarn d. 29.11.02 v:n Ida.

Så har vännen Ida antecknat på detta fina vykort som föreställer forsen i Fjällsjöälven intill Åkvisslan, strax innan utloppet i Ångermanälven. Man ser några hus i Åkvisslan och på denna sida sitter en ståtlig karl i hatt.

På baksidan ser man att vykortet är adresserat till Lydia Frisendahl. Hon var gift med Viktor Bernhard Frisendahl som var kyrkoherde från 1880 inom Ådals-Lidens församling. Han tillträdde som kontraktsprost inom Ångermanlands västra kontrakt 1903, alltså strax efter att detta vykort var skickat. Viktor Bernhard blev kyrkoherde i Ramsele efter sin bror Nils Johan 1906, men dog innan han varit verksam där i ett år.


Det skulle vara mycket intressant att förstå vem vännen Ida var. Bodde hon eller hennes morbror i trakten av Åkvisslan? Vad hade hon för koppling till dessa skolbarn som skulle samlas för kaffe hos hennes morbror. Fanns det omkring 1902 någon lärarinna inom Ådals-Lidens församling som hette Ida? Kan någon lösa mysteriet åt mig?

Inga kommentarer: