lördag 3 mars 2012

Forsnäs skola 1942

Ett skolfoto från Forsnäs skola år 1942. Jag har lånat kortet av Anny Lidén, som även är med på detta skolfoto. Fyra personer är inte identifierad ännu, men Anny har säkert namnen på dessa personer.

Bakre raden från vänster: Siri Hedin, …………., Dagny Lidén, ……………, Torbjörn Martinsson, Edla Eriksson (lärare).
Mellersta raden från vänster: Svante Mähler, …………, Anny Nordin, ……….., Liliann Larsson.
Främsta raden från vänster: Conny Rydstedt, Disa Larsson, Maj-Britt Sandlund, Elvert Hedin.

Inga kommentarer: